27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

De Koffiebus rijdt weer door 't Brükske

VENRAY Na een korte winterstop rijdt de Koffiebus weer en parkeert ergens in 't Brükske. De bedoeling van deze Koffiebus is, dat inwoners van 't Brükske hun ideeën en wensen voor en opmerkingen over hun wijk komen vertellen. De dames van de Koffiebus staan iedereen te woord en waar mogelijk beantwoorden ze de vragen direct en ter plaatste. De overige opmerkingen, suggesties en vragen worden genoteerd en voorgelegd aan hun, die daar meer van afweten of verantwoordelijk voor zijn. Natuurlijk is er koffie of thee met een koekje en dat voor elke bezoekers. Ook wanneer die gewoon even voor de gezelligheid aankomt.
"Zo doen we dat in 't Brükske. Onze wijk is een kleurrijke, gezellige wijk. We houden ervan samen dingen op en aan te pakken. We doen dat niet apart, maar samen", zegt Petra van Duijnhoven."Het initiatief van de koffiebus is vorig jaar genomen door Lia,Lidy en mij. Wij zijn allen drie betrokken bij en actieve in onze wijk. In de wijk Landweert trekt al een Koffiekar door de straten en ook daar dat is een succes. Wijken kunnen leren van elkaar. Successen moet je met elkaar delen. Dus ook wij hebben dit opgepakt. Wij hebben geen fietskar,maar zetten de wijkbus in als Koffiebus. Die wordt ergens in de wijk geparkeerd,de stoelen uitgeladen en klaar zijn wij om in gesprek te gaan met wijkbewoners en naar hun te luisteren. "
Een praatje op straat Lidy Goedee, Lia Juliana en Petra van Duijnhoven doen al vele jaren allerlei dingen in en voor onze wijk. Lidy is betrokken bij yogalessen in 't Brükske en organiseert tal van evenementen mee. Lia is erg voor en bij de voedselbank en diverse kookgroepen actief. Sinds kort organiseert zij in de wijk ook een lunch voor mensen, die behoefte hebben aan gezellig samen eten. Petra is actief in en voor het wijkplatform Brükske. Petra: "Na de winterstop zijn wij op dezelfde wijze doorgegaan als daarvoor. De opzet is hetzelfde gebleven. De winterstop is ingelast, omdat mensen in donkere en koude dagen niet zo snel uit hun warme woning naar buiten komen. Nu in de lente is men weer meer uithuizig, op straat en spelen de kinderen weer buiten. Kortom, mensen zijn nu gewoon meer in voor een praatje."
Dichtbij huis "Onze Koffiebus rijdt elke derde dinsdag van de maand door 't Brükske. Elke keer parkeert zij in een andere straat of plein.Waar de bus de komende derde dinsdag aan te treffen zal zijn, wordt telkens vooraf bekend gemaakt in het wijkblad van 't Brükske, 'De Info'. Wij wisselen bewust zoveel van locatie om op deze wijze ook zoveel mogelijk mensen dicht bij hun huis en persoonlijke woon- en leefsituatie te kunnen bereiken. Dit doen we zo dus al sinds medio 2013. De mensen, die naar ons bij de Koffiebus komen, hebben meestal inderdaad iets te melden. Soms betreft het problemen in hun direct omgeving, bijvoorbeeld met medebuurtbewoners. Maar het zijn soms problemen over de openbare orde, zoals zwerfafval en verkeersoverlast. Soms hebben mensen ook vragen over, waarom sommige zaken in een voor de wijk wél en andere weer niet op- en aangepakt worden."
Kleine overlast "De belangrijkste opmerkingen,problemen,ergernissen en vragen betreffen,zoals blijkt uit de praktijk vorig jaar en die wijkbewoners kwijt willen en ook kunnen bij de Koffiebus, zijn naast afval, andere, noem het 'kleine overlast', zoals overigens ook in de meeste andere wijken,hondenpoep en te hard rijden. Sommige vragen, die gesteld worden aan ons van de Koffiebus, kunnen wij zelf meestal naar ieders tevredenheid en afdoende beantwoorden. Vooral over allerlei ontwikkelingen in onze wijk . Dit, omdat wij alle drie, vanwege onze achtergronden en omdat wij op allerlei gebieden al heel nauw betrokken zijn van zaken betreffende 't Brükske. Wanneer wij het antwoord toch schuldig moeten blijven, kunnen wij mensen verwijzen naar personen en/of instanties, die de antwoorden op hun specifieke vragen wél kunnen geven. Blijven er nog vragen, dan worden die genoteerd en vervolgens voorzien van commentaar aangereikt aan bepaalde personen of instanties. Zo is zijn de lijnen naar bijvoorbeeld Wonen Limburg en de politie erg kort te maken. Tenslotte komen er ook wel ideeën, opmerkingen en suggesties over dit of gene in onze wijk. Die ideeën, opmerkingen en suggesties worden eveneens genoteerd en vervolgens verder geleid naar bijvoorbeeld wijkplatform 't Brükske of welzijnsstichting Synthese."
Geslaagd "Een initiatief als de Koffiebus is eigenlijk altijd geslaagd. Iedere vraag, elk idee en alle suggestie van de kant van de inwoners van een wijk,'t Brükske in ons geval, zijn immers heel belangrijk. Daar moet altijd wat mee gedaan worden. Iedere wijkbewoner doet er toe, ook degenen die geen vragen hebben.Wij willen en moeten ons ook inzetten voor die wijkbewoners,die nooit gezien worden. Hen moeten we laten weten. dat ook zij erbij horen. Dat wij ook hen bij hun wijk willen betrekken, dat we ook hen willen horen Dat ook zij belangrijk zijn. Daarom is de koffiebus laagdrempelig van opzet. We hopen zo ook degenen, die niet zo vaak vooraan staan en snel met hun opmerkingen komen, te bereiken. Alleen samen koffiedrinken is trouwens ook al gezellig en zinvol."
Jan Pieter Thijssen