27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Aanleveren

Lever kopij voor publicatie in De Trompetter / E3 Journaal tijdig aan.De deadline voor aankondigende persberichten is vrijdag 12.00 uur.Een uitzondering wordt gemaakt voor verslagen van sportwedstrijden en foto's van evenementen die in het weekend plaatsgevonden hebben. Deze kunnen tot uiterlijk maandag 09.00 uur ingestuurd worden.