27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Zelfredzaamheid via Rode Kruis

SITTARD
Vorige week is een grote wervingsactie,ook in Weekblad De Trompetter, gestart door het Sittards Rode Kruis. Ze zoeken een bestuurslid/coördinator voor een functie in een nieuw jasje. Zelfredzaamheid is de term die zijn intrede heeft gedaan in de onlangs tot participatiemaatschappij benoemde samenleving. De overheid trekt zich terug en burgers moeten elkaar zoveel mogelijk zelf helpen en redden. Het Rode Kruis beweegt mee met deze ontwikkeling. Het versterken van zelfredzaamheid is zelfs één van de drie kerndoelen van Strategie 2020. Voorbeelden hiervan worden in een vijf minuten durend Rode Kruis voorlichtingsfilmpje over zelfredzaamheid (https://www.youtube.com/wa Pinkster tch?v=QpXTX_MleLE) gegeven waarbij opgemerkt wordt dat ongeveer één op de vijf Nederlanders op de één of andere manier verminderd zelfredzaam is.Het Rode Kruis wil de maatschappij in het algemeen en deze verminderd zelfredzame mensen in het bijzonder voorbereiden op dreigende noodsituaties.Hoe herken je de verminderd zelfredzame medeburger? Is hij net zo herkenbaar als iemand met een verminderd bewustzijn die bepaalde lichamelijk zichtbare kenmerken bezit?
Bij de activiteit Rode Kruis aan Huis willen de Rode Kruis spindoctors daarom de veiligheid van mensen die verminderd zelfredzaam zijn,in en om het huis vergroten. Tijdens de huisbezoeken moet de Rode Kruis vrijwilliger-nieuwe-stijl en: samen met de bewoner de risico's en de mogelijke oplossingen bekijken. Ook moeten de vrijwilligers Zelfredzaamheid mensen helpen die weinig contact hebben met hun omgeving. Is er in geval van nood iemand op wie hij of zij terug kan vallen? Met de Rode Kruis Contact Cirkel blijven mensen niet onopgemerkt en horen ze bij een groep buurtbewoners die op elkaar letten. Dit is een nazaat van de telefooncirkels die ongeveer een decennium geleden het licht zagen bij het Rode Kruis. Vanuit het idee dat een sterk sociaal netwerk niet alleen plezierig, maar in tijden van nood zelfs noodzakelijk is, kunnen deelnemers aan de cursus Sterk door je Netwerk leren over het belang hiervan en gaan zij actief aan de slag om hun lokale netwerk te versterken.
The Rambo's en B De hulpbehoevende wordt niet meer als hulpeloze beschouwd, maar als meehelpend persoon.
Tenslotte wordt er nog ruimte geboden voor lokale initiatieven. Suggesties worden gedaan over samenwerking zoeken met een wijklocatie of welzijnsorganisatie met een belangrijke rol voor de Rode Kruis bestuurslid/coördinator zelfredzaamheid. Hij of zij moet een spin zijn in het web, weet wat er speelt, erkent de lokale maatschappelijke partijen en de sleutelfiguren in de buurt. Het Rode Kruis wil met al deze activiteiten de samenleving zelfredzamer maken. Een goed idee. Heeft u interesse of wilt u meedoen? Neem dan contact met het Sittards Rode Kruis: rodekruis.sittard@home.nl of 046-4511448.
ig