27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Zomerse rosÚ

WIJNWIJZER (16)
De zomer komt er aan. De ideale tijd om weer eens een rosÚ wijn te schenken. Een op de tien flessen wijn is een rosÚ. Een kwart van de wereldwijnproductie komt voor rekening van Frankrijk. Waar in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw de RosÚ d'Anjou en Matheus rosÚ uit Portugal hoogtij vierden, zijn het nu vooral de rosÚ wijnen uit de Provence die in de spotlight staan. De rosÚ's uit de 70er en 80er jaren waren in de meeste gevallen licht zoet van smaak en kwalitatief van een minder niveau. Dat resulteerde erin dat eind jaren 80 deze wijnen in een minder goed daglicht kwamen te staan: omzetten kelderden. Sinds het begin van deze eeuw is er weer een sterke opgang in het gebruik van rosÚ te bespeuren. Vooral de rosÚ wijnen uit het Franse zuiden, en meer specifiek die van de Provence zijn daar voor een belangrijk deel debet aan. Door het kwalitatief gehalte van deze wijnen naar een hoger niveau te brengen voldoen ze opnieuw in een behoefte.
Het maken van rosÚ door het mengen van rode met witte wijn is niet toegestaan. Uitzondering op deze regel is de Champagne rosÚ. De belangrijkste methodes die men gebruikt om rosÚ te maken zijn: directe persing, het mengen van blauwe en witte druiven en de korte inweking. Bij de directe persing wordt het contact tussen schillen en sap beperkt door snel na de oogst te persen. Er ontstaat dan al een licht rosÚ kleur.Daarna voegt men desgewenst nog wat sap van de laatste persing die meer kleur heeft aan de most toe (vooral toegepast in het Loire gebied).Bij het mengen van witte en rode druiven worden deze samen vergist en ontstaat er aldus een rosÚ wijn (vooral toegepast in Duitsland).Bij de korte inweking laat men bij de productie van rode wijn na enige tijd het eerste sap weg lopen.De most van de rode wijn bevat daardoor relatief meer schillen en wordt steviger. Het weggelopen sap vangt men op, en hier wordt dan rosÚ van gemaakt. Deze methode wordt veel toegepast in de Provence en Tavel.
Prijsvraag Er wordt een magnum Les Romains Merlot verloot onder de goede antwoorden op de volgende vraag: Wat is de Franse naam voor de methode van 'korte inweking' bij rosÚ productie ? Stuur uw antwoord met vermelding van adresgegevens voor 11 juni naar: info@vanberkumwijnen.nl Het antwoord op de vraag van wijnwijzer nr. 15: Door wie, en in welk jaar werd de Gamay druif verboden in de C˘te d'Or? Was: Philips de Stoute in 1395. Winnaar van de Magnum is dhr. Dijkstra te Sittard.
Peter Van Sloun