27 maart 2014 - 17 juli 2019: 91737 bladzijden, 729198 artikelen

Hercertificering veilig ondernemen

ROERMOND
Onlangs vond de audit plaats voor de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van de bedrijventerreinen in Roermond (Roerstreek, WillemAlexander, Merum, Stadsrand-Noord en Swalmen), het bedrijventerrein Stationsweg (als onderdeel van het terrein Roerstreek) in Roerdalen en Windmolenbos in Leudal.
De bedrijventerreinen werden daarbij opnieuw gekwalificeerd als veilig bedrijventerrein.
Het certificaat heeft telkens een geldigheidsperiode van twee jaar waarna een nieuwe audit plaatsvindt.
De samenwerking heeft er toe geleid dat de audit 2013/2014 succesvol is afgerond en voor de tweede keer hercertificering voor twee jaar heeft plaatsgevonden.