27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Coalitieakkoord in Roerdalen

ST ODILIENBERG
In Roerdalen hebben de politieke partijen van Roerstreek Lokaal!, CDA en PvdA op hoofdlijnen een onderhandelingsakkoord bereikt voor het dragen van bestuursverantwoordelijkheid in de periode 2014-2018.
De drie partijen hebben samen een ruime meerderheid in de gemeenteraad.
Het onderhandelingsakkoord wordt door het nieuw te vormen college vertaald in een meerjarenprogramma 2015-2018. De te volgen bestuurlijke koers zal in belangrijke mate een voortzetting betekenen van het bestaande beleid.
De politieke partijen vertrouwen erop dat op korte termijn overeenstemming wordt bereikt over de vier kandidaat-wethouders.