27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Website van Beegdense verenigingen van start

BEEGDEN
Een jaar geleden werd het Verenigingen Overleg Beegden opgericht. Een platform van de Beegdense verenigingen waarin de gemeenschappelijke belangen besproken en aangepakt worden.
Een van de actiepunten betrof het opzetten van een gezamenlijke website.
Deze site is nu klaar: www.trefpuntbeegden.nl Een website waarin de verenigingen hun hoofdgegevens plaatsen, zoals doelstellingen en activiteiten, adressen van bestuurders en locatie, een ‘blackboard’ voor vragen om medewerking e.d. Vervolgens kan doorgeklikt worden naar de eigen website van de vereniging. De belangrijkste informatie betreft de activiteitenagenda. Iedereen kan nu zien, welke activiteit georganiseerd wordt, wanneer, waar, hoe laat, door wie en met verdere informatie. Tot een jaar vooruit. Zo kunnen verenigingen bij de planning van hun activiteiten ook rekening houden met de activiteiten van collegaverenigingen. De website wordt interactief bijgehouden. Dat wil zeggen dat iedere vereniging een inlogcode heeft of krijgt om haar gegevens actueel te houden. Drieënveertig verenigingen staan nu op de site. Kijk zelf en vul desgewenst aan: www.trefpuntbeegden.nl