27 maart 2014 - 6 november 2019: 94010 bladzijden, 747921 artikelen

Roermondse stadsprocessie

Recordaantal deelnemers aan stoet op zondag 10 mei naar Kapel in ’t Zand
Traditiegetrouw trekt op de tweede zaterdag in mei de stadsprocessie naar de Kapel in ‘t Zand.In deze,voor Nederland unieke putkaarsenprocessie dragen de Roermondse putten en andere maatschappelijke organisaties hun kaars naar Maria. De processie is ingesteld als brandprocessie, na de tweede grote stadsbrand van 1665, toen Roermond voor een groot deel in de as werd gelegd.
Met deze processie laat Roermond zien een echte Mariastad te zijn. De processie trekt langs de vele putbeelden die Roermond rijk is, waarvan het merendeel Mariabeelden. Het meest oorspronkelijke putbeeld is het mooie 15de eeuwse Mariabeeld van OLV in ’t Zand.
Ook dit jaar neemt het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Cammaert aan de processie deel om de stadskaars te ontsteken. Dit om te laten zien dat de stad als geheel als putgemeenschap kan worden beschouwd, waarin de saamhorigheid van haar bewoners tot uiting wordt gebracht.
De processie start om 17 uur op het Munsterplein en vandaaruit wordt de route naar de Kapel gelopen. Na aankomst in de Kapel in ’t Zand is daar een H. Mis, opgeluisterd met de inspirerende muziek van Geloof en Licht.Dit jaar neemt een recordaantal groepen deel. Deze groepen brengen allen hun kaars naar Maria.De deelnemers zijn: de Nepomucenus- en Sint Brunoput, de brandweer, de mensen van Camillus, het stadsbestuur, Geloof en Licht, de Zwitserse Garde, ’t Remunjse Reuzengilde, de drumband van schutterij St. Margaretha uit Ittervoort, acolieten, Rode Kruis en de Koninklijke Harmonie uit Roermond. De kaarsen krijgen in de Kapel een plaats in een van de vele kaarsenbogen. Op verzoek van de put of de betreffende organisatie kan de kaars met een bijzondere intentie worden aangestoken.
‘Als college van B&W doen we elk jaar mee aan de stadprocessie. Dit jaar lopen burgemeester Peter Cammaert en wethouder Wim Kemp mee. We brengen de stadskaars naar de Kapel in ’t Zand. Als stadsbestuur vertegenwoordigen we geen put, maar de betekenis en essentie van de oorspronkelijke putten. Een put staat voor samenwerking, saamhorigheid. Samen zorg dragen voor elkaar. Samen zij aan zij branden blussen en kansen creëren. Als bestuurlijke vertegenwoordigers van de stad Roermond willen we graag de waarde van die symbolische put uitstralen en benadrukken. Daarom vinden we het belangrijk om mee te trekken in de stadsprocessie.’
‘Een delegatie van de Brandweer Roermond draagt haar kaars met een afbeelding van St. Florian mee. Het korps hecht waarde aan het in stand houden van deze traditie. De brandweer wil een bijdrage leveren aan een veilige samenleving door het bieden van urgente hulp, voorkomen, beperken en bestrijden van calamiteiten en mensen bewust maken van hun eigen (on)veiligheid en die van hun medemens en omgeving. Bij de post Roermond zijn ongeveer 60 vrijwilligers en 40 beroepsmedewerkers actief.’
‘Onze groep heet Camillus. Met een jaarlijks wisselend aantal bewoners en begeleiders van het gelijknamige verpleeghuis doen wij mee. Wij gaan van de processie weer een groot feest maken. We komen met busjes naar het Munsterplein. Daar zorgen we dat iedereen frietjes krijgt en wat lekkers erbij. Als de stoet vertrekt sluiten wij aan en gaan mee naar de mis.
Na afloop lopen we van de Kapel naar huis, waar koffie, thee en vlaai op ons wachten. Voor ons is het een gezellig uitstapje en tegelijk een bedevaart naar de Kapel met heel veel intenties. Dit jaar bijzonder voor een van onze medewerksters. Info: www.camillianen.nl.’
‘Geloof en Licht is een internationale beweging die bestaat uit gemeenschappen van zo’n 20-30 personen. De gemeenschappen komen een keer per maand samen voor een ontmoeting. Het hart van elke gemeenschap zijn de mensen met een verstandelijke beperking, met daar omheen hun ouders, familieleden en vrienden. Geloof en Licht is in 1971 begonnen tijdens een bedevaart naar Lourdes. Daarom draagt Geloof en Licht bij de stadsprocessie een kaars met de afbeelding van de H. Bernadette.’
’t Remunjse Reuzegilde omringt de stadsreus St. Christoffel (Sjtuf) bij optochten in binnen- en buitenland. De oudste vermelding van de Roermondse stadsreus dateert van 1680,maar er zijn vermoedens dat hij ouder is. De huidige stadsreus, genaamd Sjtuf, werd in 1982 geboren ter gelegenheid van de viering 750 jaar stad Roermond. Een jaar later werd het Remunjse Reuzegilde opgericht o.l.v. de in 2010 overleden Paul Poell.Het reuzengilde neemt al vele jaren deel aan de stadsprocessie van Roermond. De Roermondse reus stelt Christoffel voor, de patroonheilige van alle reizigers en van de fiere stad aan de Maas. Het kind op de schouder stelt Jesus voor.’
‘Deze groep is een exacte kopie van de Zwitserse Garde van de paus in Rome. De soldaten verdedigden de paus tijdens de Sacco di Roma in 1517. Zij deden dit zo moedig dat de paus de Zwitsers tot zijn lijfwacht benoemde. De uniformen van de Garde dateren uit die tijd,er wordt gezegd dat Michelangelo deze heeft ontworpen. De Roermondse Zwitserse Garde in rond 1950 opgericht. De mensen die nu hierin meelopen zijn muzikanten van de jeugdfanfare van Fanfare O.L.V. In ‘t Zand. Het jeugdorkest bestaat momenteel uit 10 spelende leden onder leiding van de dirigent Roy Derix.’
‘Wij zijn de drumband St. Margaretha uit Ittervoort en behoren tot schutterij St. Margaretha in Ittervoort. Vanaf de oprichting in het jaar 1499 houden wij ons bezig met het schutterswezen binnen onze dorpskern. Naast de drumband zijn zeker ook onze koning en koningin met de soutelaarsters, officieren en manschappen belangrijke onderdelen van onze schutterij. Van oudsher is het schutterswezen ook verbonden aan de katholieke kerk. Hoewel er geen directe relatie tot de stadsprocessie van Roermond bestaat zijn we verheugd om deze dit jaar te mogen te begeleiden.’
‘Acolieten zijn volwassen misdienaars van 18 jaar en ouder. Zij dragen een lange zwarte of rode toog en daar overheen een witte superplie.
Tijdens H. Missen en andere vieringen van de RoomsKatholieke Kerk zijn ze de priester behulpzaam. In de stadsprocessie draagt een acoliet voorop in de stoet het processiekruis, geflankeerd door twee andere acolieten en verder in de stoet lopen de andere acolieten naast de aanwezige geestelijken. In de viering van de H. Mis bij aankomst in het Kapel in ’t Zand assisteren de meegekomen acolieten hun collega’s van de kapel.’
‘De Zwitserse bankier Jean Henry Dunant (1828-1910) was in 1859 toevallig getuige van een veldslag tussen het Franse leger onder Napoleon III en het Oostenrijkse leger bij het Italiaanse plaatsje Solferino. Na deze veldslag bleven 40.000 slachtoffers op het slagveld achter, zonder dat iemand naar hen omkeek. Dunant kon dit niet aanzien. Hij ging de gewonden helpen. Terug in Genčve bleef de veldslag hem bezighouden en schreef hij het boek ‘Een herinnering aan Solferino’. De voorstellen uit dit boek leidden tot de oprichting van het Internationale Rode Kruis. De afdeling Roermond van het Rode Kruis is onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. De afdeling is vaak te vinden bij sportactiviteiten, maar ook bij de jaarlijkse stille tocht naar Elmpt. Het Rode Kruis organiseert ook vakanties voor zieken en ouderen. De Roermondse afdeling assisteert al jaren bij de stadsprocessie.’
‘De Koninklijke Harmonie van Roermond, opgericht in 1775, is de oudste harmonie van Nederland. Het doel van de vereniging is om zoveel mogelijk mensen van muziek te laten genieten, of beter gezegd, om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met de emotie van muziek. Muziek is een taal die iedereen op de wereld verstaat en is mede daarom iets unieks. De vereniging bestaat uit harmonie, jeugdharmonie, slagwerkgroep en is zeer betrokken bij de vele activiteiten in de stad Roermond. De Keuninklikke is een vereniging die leeft. Het korps verleent al jaren haar medewerking aan diverse Roermondse gebeurtenissen, zoals de jaarlijkse herdenking 1940-1945 en aan de Roermondse stadsprocessie.’
‘De put ligt omvat een groot gedeelte van de Swalmerstraat en grenst aan het gebied van de Nepomucenusput. De naam van de put komt van de stichter van de Karthuiser orde,Sint Bruno van Keulen (10301101). Het putbeeld van Sint Bruno prijkt in een nis. Aan de overzijde van de straat stond het beeld vroeger op de gietijzeren pomp.Met het verdwijnen van de pomp is het beeld herplaatst.’
‘Deze put ligt in het gebied Steegstraat en Wilhelminaplein. Het putbeeld, een Mariabeeld, bevindt zich in een nis aan de Steegstraat. De put is genoemd naar de bekendste bruggenheilige van Europa, Johannes Nepomucenus. Hij was als biechtvader verbonden aan het hof in Praag. Hij weigerde te vertellen wat de koningin had gebiecht. Daarop werd hij opgepakt, gemarteld en vanaf de Karlsbrug in Praag in 1393 in de Moldau verdronken. Vijf sterren markeerden vervolgens de plaats waar dat gebeurde. Johannes is de beschermheilige van veerlieden, bruggenbouwers. Daarom wordt hij vaak afgebeeld op of bij bruggen, zoals in Ool en in Swalmen. Deze putgemeenschap is de grootste putgemeenschap van Roermond. Onder leiding van putmeester Baer Reijnen vinden allerlei activiteiten plaats voor de putleden. Hierbij wordt samengewerkt met de Sint Brunoput. Zoals ook nu met de Stadsprocessie. Beide putten brengen hun putkaars naar Maria, naar Onze Lieve Vrouw in ’t Zand.’
Neem voor meer informatie of aanmelding van uw groep contact op met voorzitter Bair Reijnen, tel. 06-53241656, email b.reijnen@home.nl.
Individuele processiegangers kunnen op het Munsterplein aansluiten.