27 maart 2014 - 6 november 2019: 94010 bladzijden, 747921 artikelen

Lezing in het Roerstreekmuseum

SINT ODILIENBERG
Op dinsdag 13 mei houdt dr. Gerard Venner in het Roerstreekmuseum te St. Odiliënberg een lezing over het thema ‘Tweehonderd jaar Koninkrijk en Oranje?’ Hij vertelt daarmee de geschiedenis van de Roerstreek aan de hand van het leven van Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (17701825).Dr.Venner die als archivaris-chartermeester verbonden is aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg, heeft veel geschiedkundige publicaties op zijn naam; in het bijzonder over het hertogdom Gelder. Ook het jaarboek van de heemkundevereniging Roerstreek mocht in de loop der jaren veel artikelen van hem publiceren. De lezing waarvan een uitvoerige toelichting te vinden is op www. Roerstreekmuseum.nl, begint om 20 uur en is ook voor nietleden toegankelijk tegen een bijdrage van 2,50euro. Aanmelding is zeer gewenst via tel. 532895 of via email: info@roerstreekmuseum.nl.