27 maart 2014 - 11 december 2019: 94620 bladzijden, 752878 artikelen

Exclusief mediapartnerschap Gezien.nl en Limburg Festival

MIDDEN-LIMBURG
Vervolg van de voorpagina Mark Vermeulen: “De doelstelling voor A&C Media inzake dit mediapartnership is om de wereld van theater en cultuur in Zuidoost-Nederland breed en diep aan zich te binden.
Het LMBG FSTVL dient voor ons als een brug naar deze zeer interessante sector welke wij graag voorzien van een totaal mediaplatform.”
“Voor het LMBG FSTVL is het in 2014 en de komende jaren relevant om één exclusieve mediapartner te hebben welke de voor hun relevante doelgroepen in ZuidoostNederland weet te bereiken”, vult festivaldirecteur Jan Klompen aan. “Ten einde deze inhoudelijke samenwerking uit te drukken naar het publiek hebben we samen besloten om aan elke communicatieve uiting van het LMBG FSTVL de volgende slogan namens A&C Media toe te voegen: ‘Beleef cultuur met GEZIEN.NL’.”
Gezien.nl is het online nieuwsportal van A&C Media. “A&C Media, alsmede de Stichting Limburg Festival verheugen zich enorm op een langdurige samenwerking met elkaar en met de aangesloten partners ten einde de cultuursector voor de lange termijn het juiste mediaplatform te kunnen blijven bieden”, aldus Jan Klompen en Mark Vermeulen.