27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

‘Allemaal muziek’

MELICK
Onder de naam ‘Allemaal muziek’ is Theo Schreurs op initiatief van Harmonie Concordia Melick gestart met het geven van een aantal muzieklessen op de basisschool De Achtbaan te Melick. Het betreft 4 lessen in de groepen 4 (en combinaties). Theo Schreurs is specialist in muziekeducatie aan de basis en dirigent van verschillende harmonieën en fanfares.
Als afsluiting van dit project, dat wordt gesubsidieerd door de gemeente Roerdalen, vindt op 12 juni van 19 u tot 19.45 uur een presentatie in ‘t Aad Raodhoes in Melick plaats. De leerlingen van de basisschool doen deze einduitvoering tezamen met de harmonie en jeugdharmonie van Concordia en kinderkoor de Wielewalen.