27 maart 2014 - 11 december 2019: 94595 bladzijden, 752679 artikelen

Samen werken aan een mooier, leefbaarder en gezelliger Leeuwen

Het Dorpscomité Leeuwen is een groep actieve en gemotiveerde bewoners die zich inzetten voor een mooier, leefbaarder en gezelliger Leeuwen. Erwin Schaefer is als lid van het comité nauw betrokken bij het realiseren van de doelstelling. “We zijn ambitieus en willen graag stappen zetten samen met de inwoners, lokale organisaties en ondernemers uit het dorp. Door activiteiten en initiatieven met elkaar te organiseren, kan iedereen meedoen. Het is duidelijk: Dorpscomité Leeuwen is op het gebied van burgerparticipatie en initiatieven Om!
Burgerinitiatieven stimuleren “De gemeente doet steeds meer een beroep op verenigingen, wijkraden en inwoners om deel te nemen aan onze samenleving. In Leeuwen zie je dat al op verschillende manieren terug. De onveilige verkeerssituatie in de Kampstraat is op initiatief van een aantal inwoners samen met de gemeente opgepakt. Ook zie je steeds meer inwoners een stuk groen adopteren. Als Dorpscomité stimuleren we dit soort initiatieven natuurlijk van harte. Ze dragen enorm bij aan de leefbaarheid van ons dorp.”
Dorpsrondgang “Als Dorpscomité zoeken we voortdurend naar nieuwe ideeën en burger initiatieven. We zijn nu actief ideeën aan het ‘verzamelen’. We hebben een folder huis-aan-huis verspreid in het dorp waarin we uitleggen wat we doen. Maar tevens vragen we mensen wat ze graag zouden willen veranderen of verbeteren aan ons dorp en natuurlijk ook hoe ze dat willen doen. De folders halen we twee weken na verspreiding persoonlijk op bij alle mensen. De mensen zien zo direct welke gezichten bij het Dorpscomité horen en kunnen hun idee eventueel toelichten.
Vervolgens inventariseren we alle ideeën. Tijdens een dorpsrondgang bezoeken we samen met inwoners en mensen van het wijkteam, zoals de wijkregisseur van de gemeente en de wijkagent de initiatiefnemers.”
Stimuleren participatie “De ideeën die voortkomen uit de inwoners gaan wij ondersteunen en samen met de indiener oppakken. Een lid van het Dorpscomité coördineert, ondersteunt en zorgt voor handige contacten. De gemeente heeft in deze een faciliterende rol. Door deze vorm te kiezen, hoeven we geen goede ideeën te laten liggen. Bovendien stimuleren we participatie, zetten we mensen aan om mee te doen en werken we samen aan het verbeteren van de leefbaarheid.”