27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Gilde Opleidingen proeftuin voor veilige school

Gilde Opleidingen gaat in Limburg de nieuwe norm bepalen voor een veilige en gezonde school. Met steun van de provincie, gemeenten en andere partners wordt het regionaal opleidingscentrum een proeftuin en daarmee voor andere Limburgse scholen een voorbeeld op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De provincie Limburg heeft hiervoor een subsidie van 125.000 euro beschikbaar gesteld. Ook de gemeenten in Venlo, Venray, Roermond, Weert en Sittard- Geleen ondersteunen dit vernieuwende project van Gilde Opleidingen. De politie, GGD Limburg-Noord en Halt maken de samenwerking compleet. Een veilige en leefbare schoolomgeving is voor jongeren de basis om hun talent te kunnen ontwikkelen. Wie zich geborgen en gezond voelt op school, zal minder verzuimen en beter presteren; niet alleen in het onderwijs maar ook daarbuiten en in de rest van zijn leven. Datzelfde geldt voor docenten en andere medewerkers. Doordat de samenleving sterk is veranderd en de problematiek van jongeren complexer is geworden, vraagt veiligheid op school om een betere aanpak. Het convenant Veilige School dat Limburgse scholen jaren geleden ondertekenden, biedt medewerkers weliswaar houvast bij calamiteiten, maar de afspraken leven te weinig in de dagelijkse onderwijspraktijk. Aangezien veiligheid alles en iedereen raakt, bestaat de checklist uit tientallen onderdelen. Denk aan het voorkˇmen van verzuim en vroegtijdige schooluitval. De aanpak en registratie van incidenten en ontoelaatbaar gedrag. De zorg voor studenten met complexe problemen. De samenwerking met maatschappelijke partners. De veiligheid van gebouwen. Het veiligheidsbeleid en de huishoudelijke reglementen. De inrichting van de organisatie. Maar bijvoorbeeld ook gerichte educatie rond de gezondheid van jongeren. Bij een goede beoordeling krijgt de schoollocatie een certificaat, een keurmerk voor veiligheid. De afspraken die daarbij horen, worden vervolgens stelselmatig besproken en getoetst door de locatiemedewerkers.