27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Reünie ’t witte dörp Maasniel

ROERMOND
Zaterdag 31 mei werd een reünie gehouden van jongens die hun jeugdjaren in ’t witte dörp van Maasniel zijn opgegroeid.
In deze na de oorlog gebouwde woonwijk waren de huizen gebouwd met bouwelementen welke wit waren geverfd. Gespeeld werd er op het pleintje gelegen achter de huizen van de Meidoornlaan, Iepelaan en Lindelaan. Drie grote bomen stonden op dit pleintje, welke tevens als doelpalen diende. Tussen twee bomen hadden we zelfs een kabelbaan gemaakt.
Na school kwamen de kinderen uit deze buurt hier altijd samen. In 1985 veranderde het karakter van de buurt door de woning te metselen met rode bakstenen. Voor deze groep blijft ’t witte dörp altijd bestaan en synoniem voor een fijne onbezorgde jeugd. Voor enkelen reünisten was het een weerzien na 50 jaar van speelkameraadjes uit de jaren ’50 en ’60. Na de ontvangst werd er een wandeling door de buurt gemaakt en werden bij ieder huis de oorspronkelijke bewoners genoemd. Na de wandeling werden in Café ’t Dörp nog vele uren herinneringen opgehaald.