27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Opnieuw koningstitel voor André Dohmen

MELICK
Op Hemelvaartsdag 29 mei heeft André Dohmen, lid van schutterij St. Andreas Melick zijn koningstitel weten te prolongeren. Tegen de klok van zes uur schoot André de laatste vogelresten af, waardoor hij ook in het seizoen 20142015 opnieuw koning van de schutterij zal zijn.
De dag stond in het teken van enkele veranderingen. Zo trok de schutterij voor het eerst uit met 3 klaroenen, bespeeld door Elvera Dohmen, Sanne Leibbrand en Dirk Van Melick. De koningsvogel had dit jaar aan weerskanten twee kleppen op om eventuele loodresten tijdens het schieten af te vangen. Tot slot werd op verzoek van enkele leden bij wijze van proef niet meer met de nieuwe koning door het dorp getrokken,maar aan het sjöttequarteer een hulde gebracht. Nadat zich 8 kandidaten hadden gemeld,begon de strijd om de koningstitel, die rond de klok van zessen zijn hoogtepunt kende. Het was een taaie strijd, omdat de vogel vanuit de aanlegpaal niet te zien was en het schieten met rake schoten bemoeilijkte. Het was uiteindelijk Gradus Geert Cuijpers die de vogel het zetje gaf wat hij nodig bleek te hebben. De vogel draaide en kleine 60 graden, waardoor het voor de volgende schutter André Dohmen slechts een koud kunstje was.Met een voltreffer spatte de staartresten van de vogel uiteen, en jubelde het publiek de aanblijvende koning toe.
Volgend jaar wordt het spannend, want dan kan er weer gedroomd worden over een Keizer.