27 maart 2014 - 11 september 2019: 92887 bladzijden, 738498 artikelen

Veldeke Pluum voor Charlotte Ruijs

ROERMOND
De Veldeke Pluum 2014 gaat dit jaar naar Charlotte Ruijs. Charlotte is een vrouw die voor de Limburgse taal- en volkscultuur in Roermond van grote waarde is.
Op haar manier levert zij een belangrijke bijdrage aan het gemeenschapsleven in Roermond. Zo vertaalt zij al jaren voor de Speelgroep Gelre toneelstukken naar het Roermonds dialect. Samen met Gerard van de Garde heeft zij 7 jaar onderzoek gedaan naar de heksenprocessen in de 17eeeuw. De Veldeke-Krink Remunj heeft besloten aan Charlotte Ruijs de elfde Veldeke Pluum te overhandigen.Dat gebeurde tijdens een avond over ‘Heksenwaan’ in de Roermondse bibliotheek Bibliorura. Op deze avond, gepresenteerd door Wim Kemp, nam Gerard van de Garde het publiek mee naar het Roermond van 400 jaar geleden toen de grootste heksenverbrandingen van Nederland daar plaatsvonden.