27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

CITAVERDE wint prijs beste jaarverslag

ROERMOND
CITAVERDE College heeft in de categorie Voortgezet Onderwijs de verkiezing van het beste onderwijsjaarverslag van Nederland gewonnen. Uit vijf genomineerde scholen is CITAVERDE College als winnaar gekozen. Op 27 november werd de prijs – de Bestuursbokaal 2014 en een oorkonde – uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Zeist.
De onafhankelijke jury, onder leiding van voorzitter Hubert Visser (KPMG), heeft de verslagen beoordeeld en de winnaars gekozen op basis van vijftien criteria waaronder; kwaliteit verslag intern toezicht, beleid versus resultaat, nodigt het verslag uit tot dialoog en discussie, koppeling tussen financiën en onderwijs, aandacht voor onderwijskwaliteit en kwaliteit van de paragraaf risicomanagement.
Volgens de jury onderscheidde het jaarverslag van CITAVERDE College zich doordat het een zeer volledig beeld gaf van wat er op de school gebeurt en wat het beleid voor de komende jaren is. Ook merkte de jury over het jaarverslag van CITAVERDE College op: “Kernachtige en prettig leesbare weergave onder andere door goed gebruik van grafische voorstellingen. CITAVERDE College past het principe toe van geïntegreerd jaardocument.Er is veel aandacht voor de code goed bestuur”.
Om aandacht te vragen voor het belang voor een goed jaarverslag werd dit jaar de verkiezing door Dyade Dienstverlening Onderwijs voor de achtste keer georganiseerd. Door een goed jaarverslag te maken en op de website te plaatsen, bieden scholen openheid en leggen ze verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Een goed jaarverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs.
U kunt het jaarverslag inzien op: www.citaverde.nl/jaarverslag