27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Stations Leudal op prioriteitenlijst

REGIO
Onlangs heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een lijst gepubliceerd met daarop de stations die mogelijk nog voor 2028 worden aangelegd. De werkgroep Stations Leudal is verheugd dat de minister de stations in Baexem en Haelen ook op die lijst heeft gezet.
De stations die op de lijst staan komen in aanmerking voor een subsidie van maximale 6,5 miljoen euro. Daarvoor moet aan voorwaarden worden voldaan. Een voorwaarde is dat het technische mogelijk is om een station aan te leggen. Ook moet het mogelijk zijn om het station in de dienstregeling in te passen. Er moet ook een vervoerbedrijf zijn dat bereid is om een trein op dat traject te laten rijden. De nieuwe stations moeten ook goed bereikbaar zijn en passen in de omgeving. Uit onderzoeken blijkt dat zowel de stations in Haelen als in Baexem aan deze voorwaarden voldoen. Daarom staan de stations terecht ook op de lijst.
Voor dat er gestart kan worden met de aanleg van de stations eist de minister dat alles vooraf financieel ook goed geregeld is. Er moet dus een garantie zijn dat zowel de kosten van het aanleggen als de kosten van het in stand houden van het station en de stoptrein betaald worden.Daarover zijn de NS en de provincie Limburg op dit moment met elkaar in gesprek. Door de provincie is eerder al aangegeven dat ze achter de aanleg van de stations in Haelen en Baexem staan. De werkgroep Stations Leudal heeft daarom een gesprek gevraagd met de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Limburg, Patrick van der Broeck.Met de gedeputeerde zal op korte termijn gesproken worden over de mogelijkheden van de provincie Limburg om financieel bij te dragen aan de aanleg en het in stand houden van de stations in Haelen en Baexem