27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Verenigingenoverleg Beegden

BEEGDEN
Sinds begin 2013 bestaat in Beegden een Verenigingen Overleg Beegden (VOB), een overlegorgaan door en voor de Beegdense verenigingen dat als platform dienst voor het bespreken en aanpakken van gemeenschappelijke belangen.
Drie keer heeft inmiddels een goed bezocht overleg plaatsgevonden. Een werkgroep is nu bezig met de uitwerking van een aantal actiepunten.
Het verenigingenoverleg heeft geleid tot meer informatie over elkaars activiteiten en tot verdere samenwerking.
Zo is met de directie van basisschool Sint Martinus een inventarisatie opgesteld van toepasselijke verenigingsactiviteiten voor en met de kinderen. In september vond bovendien een drukbezochte promotiemiddag in t Leuke plaats waaraan vijftien verenigingen meededen met muziek, dans, demonstraties, workshops, stands en jeugdactiviteiten. Momenteel wordt met de gemeente gekeken naar mogelijkheden voor een opslagruimte voor verenigingsmaterialen. Ook zijn beginselafspraken gemaakt over het behoud, opknappen en beheer van de kiosk achter het oude gemeentehuis in Beegden. De Heemkundevereniging neemt hierin het voortouw. Begin juni wordt een tweede instructieavond voor verkeersregelaars gehouden. De verenigingen worden hiervoor uitgenodigd. Binnenkort gaat een gezamenlijke website met een interactieve activiteitenagenda de lucht in.