27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Bekendmakingen

1. Aangevraagde omgevingsvergunningen
Hieronder leest u welke aanvragen voor een omgevingsvergunning wij hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van Servicepunt Roerdalen, telefoon (0475) 538 888.
Perceel G 1183 en G 1134 in Vlodrop. Datum aanvraag: 6 maart 2014.
Het bouwen van winkelunits.
Reewoude 69, 6075 NK Herkenbosch. Datum aanvraag: 6 maart 2014.
Het kappen van drie bomen.
Smidstraat 2, 6063 AJ Vlodrop. Datum aanvraag: 10 maart 2014.
Het starten van een hondentrimsalon.
Meinweg 2, 6075 NA Herkenbosch. Datum aanvraag: 12 maart 2014.
Het bouwen van een bergruimte, stallingsruimte en een extra entree en een melding brandveilig gebruik.
Kadastrale percelen G627, F1525, F1523, F349, F1607, G1608, F1467, F1582, F1584, F1588 te Vlodrop - B3303 te Herkenbosch - K209, K219, K345, E5978, E6332 te Melick - A948, A910, A818, A811 in Lerop. Datum aanvraag: 21 maart 2014.
Het nemen van maatregelen t.b.v. voorkomen van wateroverlast bij hoog water in de Roer.
project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het slopen of wijzigen van een monument, treedt het besluit niet in werking voordat de bezwaar- of beroepstermijn verstreken is. Is in deze gevallen ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.
Van den Broeksingel, kadastraal nr. F 1246 in Vlodrop. Periode bezwaar: 19 maart t/m 29 april 2014.
Het plaatsen van een tijdelijke proef-opbouw van een reuzenrad.
Meinweg, kadastraal sectie B, nrs. 2289, 2290, 2291, 3362 en 3024 in Herkenbosch. Periode bezwaar: van 20 maart 2014 t/m 30 april 2014.
Het aanleggen van leidingen t.b.v. een gasstation.
Hieronder leest u welke vergunningen en ontheffingen wij hebben verleend. U kunt, als u een rechtstreeks belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bij spoedeisend belang kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Stichting AJM uit Montfort. Periode bezwaar: 19 maart t/m 29 april 2014.
Voor het houden van de jaarlijkse optocht ter ere van Koningsdag op 26 april 2014 in Montfort.
Buurtvereniging Mariaput, Montfort. Periode bezwaar: 19 maart t/m 29 april 2014.
Voor het organiseren van het jaarlijkse Meiboom planten op 26 april 2014.
Stichting Vrienden Harmonie Wilhelmina uit Posterholt. Periode bezwaar: 19 maart t/m 29 april 2014.
Voor het organiseren van de jaarlijkse culinaire wandeltocht op zondag 6 april 2014 in en rond Posterholt.
Wandelvrienden Roerdal ‘87 uit Sint Odiliënberg. Periode bezwaar: 19 maart t/m 29 april 2014.
Voor het organiseren van wandeltochten in de gemeente Roerdalen van mei tot en met november 2014.
Schutterij-Broederschap St. Andreas uit Melick. Periode bezwaar: 19 maart t/m 29 april 2014.
Voor het organiseren van het Bondsschuttersfeest op het terrein aan de Genhofweg in Melick op 24 t/m 26 mei 2014.
Hieronder leest u welke vergunning wij willen verlenen. Tijdens de inzageperiode van de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt eventueel ook mondeling zienswijzen inbrengen. Neem hiervoor contact op met een van de medewerkers van Servicepunt Roerdalen, telefoon (0475) 538 888. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de uiteindelijke vergunning indienen, als u een zienswijze heeft ingediend én u een rechtstreeks belanghebbende bent.
Aanvraag omgevingsvergunning van Dienst Landelijk Gebied. Inzageperiode van 27 februari t/m 10 april 2014.
Voor het herinrichten van het Voorsterveld in Posterholt, ter plaatse van de in de aanvraag genoemde percelen.
} Meer informatie over een van deze aangevraagde of verleende vergunningen?
Bel Servicepunt Roerdalen, telefoon (0475) 538 888 of kijk op www.roerdalen.nl