27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Passieconcert Silhouet

ROERMOND
Op zondag 13 april om 15 uur vindt in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat in Roermond een concert plaats met muziek uit de passietijd door vocaal ensemble Silhouet.
Medewerking verlenen tenor Tim Schulteis (Evangelist), de bariton Jeffrey Hendriks (Christus) en de tenor Ton Gerrits (Pilatus). Uitgevoerd wordt de Johannespassie van Heinrich Schütz. Voorafgaande aan deze passie zingt Silhouet enkele motetten van Johann Kuhnau, Quirino Gasparini en Antonio Lotti, die betrekking hebben op de lijdensthematiek van de Goede Week.
De eeuwenoude Caroluskapel is de rococokerk behorende tot het voormalige kartuizerklooster van Roermond, waarin momenteel de kantoren van het bisdom Roermond gevestigd zijn, gelegen aan de Swalmerstraat.
De entree tot het concert is gratis maar een gift, ter dekking van de gemaakte onkosten, na afloop wordt op prijs gesteld.
Info: www.ve.-silhouet.nl.