27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Zilver en goud voor Waterschap Roer en Overmaas en WML

REGIO
De Limburgse gedeputeerde Bert Kersten heeft twee Certificaten Duurzaam Terreinbeheer uitgereikt: Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) beheren hun terreinen volgens de richtlijnen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van Stichting Milieukeur. Tijdens de uitreiking werden ook andere terreinbeheerders (zoals gemeenten) opgeroepen om meer werk te maken van duurzaam terreinbeheer.
Het Certificaat Duurzaam Terreinbeheer richt zich op de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen. Het stelt strenge eisen aan onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met bijvoorbeeld zwerfafval en het gebruik en de inkoop van duurzame materialen. Afhankelijk van de genomen maatregelen zijn er certificaten in brons, zilver en goud. Een belangrijk doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het zo veel mogelijk terugdringen en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.
Om dat doel te bereiken, moet duurzaam terreinbeheer niet beperkt blijven tot waterschappen en drinkwaterbedrijven. Een brede aanpak is nodig: het wegstromen van bestrijdingsmiddelen houdt immers niet op bij de perceelgrens. Vandaar dat WML en Waterschap Roer en Overmaas de certificaten die zij vandaag ontvangen niet zien als een eindresultaat, maar vooral als een goed begin van meer duurzaam terreinbeheer in Limburg. Directeur Ria Doedel van WML: “het certificaat is een mooie beloning van ons werk, maar geen doel op zich. Belangrijk is dat we het goede voorbeeld geven. Een voorbeeld dat navolging verdient en nodig heeft.”
Voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas: “We zien juist nu dat gemeenten om financiële redenen teruggrijpen naar milieuonvriendelijke onkruidbestrijding. Jammer. Ook Waterschap Roer en Overmaas geeft nu het goede voorbeeld. Daarmee moedigen we de gemeenten aan om ook in deze tijden duurzaam terreinbeheer toe te passen.Alleen zo kunnen we de kwaliteit van ons oppervlaktewater én ons drinkwater op lange termijn waarborgen. ”