27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

St. Andreas eert leden

MELICK
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Fluit- en Trommelkorps Sint Andreas in Melick hebben een aantal bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden.
Het korps, dat sinds 1935 bestaat,vierde namelijk wel een heel bijzonder jubileum van een van haar leden. De nestor van de vereniging, Harrie Heemels, is dit jaar maar liefst 75 jaar spelend lid. Kort na oprichting van St Andreas is Harrie lid geworden en heeft hij ook enkele jaren een bestuursfunctie bekleed. In al die jaren heeft hij veel veranderingen meegemaakt en de evolutie van traditioneel korps naar modern Fluit- en Trommelkorps met melodisch slagwerk en diverse (dwars)fluiten. Harrie is nog steeds onze vaste muzikant op de grote trom en doet dit met nog veel plezier. Bestuur en leden hebben Harrie afgelopen week daarom in het zonnetje gezet. Daarnaast vonden er op bestuurlijk vlak ook enkele wijzigingen plaats.Voorzitter Wim Beursgens was aftredend en helaas niet verkiesbaar. Wim had sinds 1983 zitting in het bestuur en heeft daar eerst de functie algemeen bestuurslid bekleed, vervolgens als penningmeester en sinds 2003 als voorzitter. Wim was het gezicht van Sint Andreas en heeft altijd de vereniging met veel enthousiasme geleid. Zijn verdiensten voor het korps blijven niet ongezien, waardoor Wim werd benoemt tot Ere-Voorzitter van St. Andreas. Wim zal zich blijven inzetten voor de vereniging, onder andere als spelend lid.