27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Snelle conclusies

Het leek wel de omgekeerde wereld. Het Openbaar Ministerie was er als de kippen bij om de verdachte vrouw vrij te pleiten en de advocaten lieten in de media weten dat er eerst meer onderzoek gedaan moest worden. Ik heb het uiteraard over de overval in de juwelierszaak te Deurne gepleegd in maart van dit jaar.
Twee overvallers werden dodelijk getroffen door kogels die werden afgevuurd door de vrouw van de juwelier. Nog voordat de kruiddampen waren opgetrokken kwam het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat er gehandeld zou zijn uit noodweer en de vrouw van de juwelier werd in vrijheid gesteld.
Deze voortvarende beslissing van het Openbaar Ministerie lijkt mij te zijn ingegeven om de onderbuikgevoelens van de maatschappij tevreden te stellen.
Op zich gaat mijn sympathie op voorhand ook uit naar de vrouw van de juwelier. Er was onmiskenbaar sprake van een brute overval en de overvallers hebben zich doelbewust in de situatie gebracht dat ze gevaar konden lopen. Het risico van het ‘vak’ zo u wilt. Ik had er dan ook geen moeite mee dat de vrouw van de juwelier niet in voorlopige hechtenis werd genomen in afwachting van het onderzoek. Waar ik wel moeite mee had was de snelle conclusie van de Hoofdofficier van Justitie. In die zin schaar ik mij dus achter mijn collega’s in de media.
Natuurlijk mag elke burger zich verweren tegen een wederrechtelijke aanranding van een ander. Dit verweer moet echter wel voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een appeldief uit je boomgaard te schieten en zal je (dreigend) geweld moeten ontvluchten als je daartoe de kans hebt.
De jurisprudentie op het gebied van noodweer is grillig te noemen. Het is op voorhand zeer moeilijk te voorspellen of een beroep op noodweer zal slagen. In dit licht is het dan ook bijzonder onzorgvuldig van het Openbaar Ministerie om, zonder grondig onderzoek, dit soort uitspraken te doen. Hoe je het wendt of keert er zijn twee doden gevallen.
Gedegen onderzoek is niet alleen in het belang van de nabestaanden van de overvallers, maar ook in het belang van de vrouw van de juwelier. Ik neem immers aan dat het doden van de overvallers haar ook niet in de koude kleren is gaan zitten. Iedereen kan wel op voorhand roepen dat je goed gehandeld hebt, maar dat wil je voor je eigen gemoedsrust toch graag onderbouwd zien.
We leven in een wereld waar tegenwoordig iedereen over alles een mening heeft, zonder alle feiten te kennen. Het Openbaar Ministerie heeft nu juist de mogelijkheid om wel alle feiten boven water te krijgen. Waarom dan niet even wachten alvorens een voorschot op de vervolgingsbeslissing te nemen? Het lijkt op een soort scoringsdrift dat niet past bij een magistratelijke organisatie.
Inmiddels laat het Openbaar Ministerie niets meer los over deze zaak en wachten ze op het verdere onderzoek van de politie.
Overigens ben ik niet van mening dat deze zaak hoe dan ook voor de rechter moet komen. Als de uitkomst van het onderzoek niets te wensen overlaat, en de vrouw inderdaad uit noodweer heeft gehandeld, is dat voor mij goed genoeg.
Jules. Heemskerk HBS Advocaten Kapellerlaan 40 6041 JD Roermond T: 0475 - 31 53 53 E: info@hbs-advocaten.nl