27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Aanmelden ‘Toon uw Tuin’

ROERMOND
Ook dit jaar daagt de Gemeente Roermond tuinliefhebbers uit om hun voortuin, zijtuin, balkontuin of geveltuin aan te melden voor deelname aan ‘Toon uw Tuin 2014’. En in het kader van het 10-jarig jubileum wordt iedere inschrijving beloond met een waardebon voor een gratis bezoek aan de prachtige tuin van Parkhof Swalmen.
De Gemeente Roermond en de woningstichtingen willen hiermee stimuleren dat meer inwoners hun tuin verfraaien en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woongenot in de eigen wijk. De voortuin is immers een visitekaartje van de straat. Daarnaast zorgt het aanleggen en onderhouden van de tuin vaak voor meer contacten tussen buurtbewoners onderling. Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk.
De jury bekijkt de deelnemende tuinen en selecteert vervolgens een aantal tuinen die als voorbeeld dienen voor de straat of wijk. De geselecteerde tuinen worden in het najaar bekend gemaakt. De jury let met name op zaken als uitstraling, voorbeeldfunctie, belevingswaarde, creativiteit en de mate van inpassing in de omgeving.
De tuin, groene gevel of balkon moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De inschrijvingstermijn sluit op 15 juni 2014.
U kunt zich aanmelden door uw naam en adresgegevens te mailen naar: natuur@roermond.nl of een kaartje (postzegel is niet nodig) te sturen naar: Gemeente Roermond, Afdeling BOR t.a.v.‘Toon uw Tuin 2014’, Antwoordnummer 22, 6040 VB Roermond. Geef hierbij aan of u in een huurwoning of koopwoning woont.