27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

OET DE SJTAD - over politiek & zo

Gerard IJff & het historisch besef
Het was voor Gerard IJff (58) geen uitgemaakte zaak dat hij na twaalf jaar wethouderschap in Roermond na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terug zou c.q. wilde keren in het college van burgemeester en wethouders. Op de avond van de verkiezingen en daarna zei hij tegen iedereen die het horen wilde: als men een beroep op mij doet, dan ben ik beschikbaar. En zie, op de lijst van kandidaat-wethouders die formateur Angely Waajen onlangs presenteerde, prijkt ook de naam van het niet gekozen raadslid Gerard IJff, nu nog demissionair wethouder. Als het coalitieakkoord straks de eindstreep haalt en de wethouders worden gekozen dan is IJff er weer voor een nieuwe periode van vier jaar bij. Met hem blijft een brok ervaring behouden voor het stadsbestuur, iets waar IJff ook nadrukkelijk op inzet.
‘Ik had na twaalf jaar ook kunnen zeggen dat het mooi is geweest met het tijdperk Gerard IJff, anderzijds stel ik mijn ervaring en expertise graag weer beschikbaar. Noem het maar het historisch besef dat behouden blijft. Ze kunnen mij altijd vragen: Gerard, hoe zat het ook alweer met dit of dat?’, aldus Gerard IJff. Toen de PvdA werd gevraagd om mee te gaan regeren werd IJff door de fractie als beste kandidaat naar voren geschoven. Ervaring speelde daarbij een grote rol. IJff hing als wethouder in de afgelopen jaren een aantal majeure projecten in het garen. Maar of hij straks ook terugkeert als wethouder van verkeer en openbare werken is nog maar de vraag. Die keuze is niet aan hem, zegt hij. ‘Mensen die al langer in het college zitten moeten zich aanpassen aan de nieuwe ploeg, niet andersom. Ik zie wel wat op mijn weg komt’, aldus IJff, die van 1986 tot 1994 raadslid was, van 1995 tot 2002 lid was van Provinciale Staten en sinds 2002 dus wethouder in Roermond.
‘Ik heb eigenlijk de neiging te zeggen dat jij een geval apart was. Je gaf mij soms aanleiding om eens even uit een woest debat te treden, of juist als het saai aan het worden was, en dat deed je dan door dat hoedje van je. Ik dacht vanochtend, wat zou ze nou voor hoedje op hebben? Maar nu heb je een zonnebril op! Dat slaat toch eigenlijk nergens op…’
burgemeester Cammaert tegen raadslid Petra Beeren tijdens haar afscheid.
De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) wil weten hoe het staat met het onderzoek naar de rioolheffing voor garageboxen. De gemeenteraad gaf B en W eind vorig jaar opdracht hiernaar te kijken, na klachten van een inwoner van Roermond die twee keer rioolheffing moet betalen. Het ene bedrag geldt voor zijn woning, het tweede bedrag is voor zijn garagebox. In beide gevallen gaat het om een bedrag van 162,45 euro. Geen goede zaak, vindt de gemeenteraad, die tariefdifferentiatie bij het heffen van rioolrecht op zijn plaats vindt. De raadsleden Dirk Franssen en Hay Hutjens van de LVR adviseren B en W ook te kijken naar de ervaringen in andere gemeenten waar de rioolheffing voor garageboxen op een andere wijze is geregeld om de eigenaren tegemoet te komen.
‘Ik vind het nog steeds jammer dat je geen oma bent, want dan had ik nu kunnen zeggen: als oma werd je OPA’. (burgemeester Cammaert tegen Petra Beeren)
De Liberale Volkspartij Roermond heropent een meldpunt waar inwoners van Roermond hun problemen met het betalen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting kwijt kunnen. Deze zogeheten Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)was vorig jaar ook al onderwerp van gesprek. De LVR vindt het niet eerlijk dat burgers die per acceptgirokaart betalen minder termijnen hebben dan degenen die kiezen voor automatische incasso. Bovendien valt de aanslag hoger uit omdat de WOZ er ook bij is gekomen. Reden genoeg, aldus de LVR, om het vorig jaar ingestelde meldpunt weer leven in te blazen. Burgers die problemen ondervinden, kunnen zich melden via info@liberalevolkspartijroermond.nl.
Uit het provinciale stimuleringsfonds wordt 1,2 miljoen euro gehaald om bouwplannen in Roermond een steuntje in de rug te geven. Het betreft woningbouw in het plan Roerdelta en de bouw van acht woningen op Kitskensberg. In Roerdelta gaat het om nieuwbouw in de gebieden Ackros, Steeleiland, Bisschop Lindanussingel Noord en Zuid, Loesbleik en Molenweg.
Ook politiek nieuws te melden? Mail dit uiterlijk dinsdagavond naar: Peter Hamans: info@tekstgoed.nl