27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

COLOFON

De Vincentiusvereniging Roermond ondersteunt mensen binnen de gemeente Roermond, die in een sociaal of financieel isolement verkeren. Geld daarvoor wordt verdiend met de opbrengst van de verkoop van goede gebruikte goederen in de winkel. Ook steunt de vereniging projecten met hetzelfde doel in de regio en in Afrika, Zuid-Amerika, Oost-Europa en Azi.
ADRES VAN DE WINKEL: Burg. Brouwersstraat 1, Roermond.
Tel.: 0475 336052 Openingstijden: Openingstijden:di. - wo. - vr. van 14.30-16.00 uurdi.-wo.-vr. van 14.00-15.30 uurdo. van 10-11.30 en do. van 10.00-11.30 en19.30-21.00 uur 19.30-21.00 uur Graag ontvangen wij uw overtollige, maar bruikbare kleding, schoeisel en huisraad. U kunt ze brengen bij de winkel tijdens de openingstijden van de winkel (zie hierboven) n op woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur. U kunt onze vereniging ook steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer 13.12.55.428 t.n.v. Vincentius Roermond Meer informatie op: www.vincentiusroermond.nl Help Vincentius helpen!