27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Ook Venlo-Zuid krijgt buurtmoestuin

Informatiebijeenkomst in speeltuin Hagerweike
Na Venlo-Oost en Noord krijgt ook de wijk Venlo-Zuid een eigen buurtmoestuin. Een viertal braakliggende terreinen kunnen hiervoor gebruikt worden. Initiatiefnemer Venlo Groen Gewoon Doen is op zoek naar buurtbewoners die de buurtmoestuin mee willen opzetten.
De buurtmoestuin is een Venlo v plek waar buurtbewoners gezamenlijk groenten,fruit en kruiden zaaien en oogsten. Het is tevens een sociale ontmoetingsplek. Venlo heeft al twee van deze tuinen: De Oo(g)sttuin in Venlo-Oost en buurtmoestuin'Van Postel in Venlo-Noord.
Donderdag 12 juni is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst in het erwer gebouw van speeltuin Het Hagerweike. Aanmelden kan via bmtvenlozuid@venlogroengewoondoen.nl. Ook ge´nteresseerden die op deze avond verhinderd zijn, wordt verzocht te reageren.
Verder zoekt Venlo Groen Gewoon Doen organisaties en verenigingen in de wijk die een bijdrage (in natura) willen leveren aan de buurtmoestuin.
kt in