27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Gemeente pakt fietsoverlast NS Stations aan

Op de NS-stations is het niet toegestaan om fietsen buiten de stallingen te plaatsen. Natuurlijk moet er dan wel voldoende stalling beschikbaar zijn. Om die reden worden fietsen die langer dan vier weken onafgebroken zijn gestald verwijderd uit de fietsenstallingen. Op de NS-stations zijn inmiddels borden opgehangen waarop dit is aangegeven. Deze maand gaat de gemeente controleren welke fietsen niet meer worden gebruikt. Deze fietsen krijgen een oranje label. Wordt de fiets niet gebruikt, dan wordt hij een maand later verwijderd.
Venlo, 4 juni 2014 Burgemeester en wethouders