27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

PLUS Benders Venlo krijgt opnieuw Super Supermarkt Keurmerk

Grote inzet van team
PLUS Benders heeft wederom het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen. Daarmee bewijzen ondernemer Geert Benders en zijn medewerkers opnieuw dat zij zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de supermarkt.
Het SSK wordt uitgereikt aan zelfstandige ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van zeven criteria rondom duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie, en transport en logistiek.
Twee jaar geleden ontving Plus Benders voor het eerst het SSK keurmerk. Vooral zijn inzet op het gebied van veiligheid in en rondom de winkel en grote bijdragen aan sponsoring van clubs en verenigingen droegen bij aan de toekenning van het keurmerk. Ook nu weer is hij daarvoor beloond. Maar de afgelopen twee jaar heeft hij niet stilgezeten. 'Het was een mooie erkenning voor het werk waarmee we het verschil maken. Maar de eisen zijn aangescherpt. Bovendien wilden we het keurmerk ook waard blijven,dus we blijven ons hard inzetten.' Het SSK-bordje dat op de gevel van zijn supermarkt prijkte, stimuleerde Geert Benders er onder andere toe om tijdens de verbouwing van november 2013 te investeren in een mileuvriendelijke CO2 koelinstallatie, over te stappen naar Led verlichting en een project op te starten in samenwerking met het Valuascollega en buurtbewoners in het kader van de aanpak van zwerfvuil in de buurt.
Harrie ten Have, voorzitter van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, onderstreept het belang van de hercertificering voor de kwaliteit van het keurmerk. 'Het laat de continu´teit van de inzet van de ondernemer zien. Zeker in tijden van crisis, die behalve consumenten en supermarkten ook buurtverenigingen en sportclubs treft, zijn deze ondernemers van grote lokale en maatschappelijke waarde. Bovendien is de normering verstevigd en vragen we ten opzichte van twee jaar geleden meer van de ondernemer, onder andere op het gebied van toegankelijkheid voor minder validen', aldus Ten Have.
Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42 procent gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van ÚÚn van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met PLUS Benders hebben inmiddels nog ruim 160 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk ontvangen sinds de lancering van het keurmerk in 2012. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.