27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Antipestprogramma's ook op scholen Venlo

Sta Sterk op School en Omgaan met Elkaar
De pestproblematiek in Nederland verdient een stevige aanpak. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Kinderombudsman Dullaert hebben de handen ineen geslagen en het onafhankelijke Nederlands jeugd instituut (NJi) opdracht gegeven om te bepalen welke programma's door scholen gebruikt kunnen worden bij de aanpak van pesten. De interventie Sta Sterk op School van de stichting Omgaan met Pesten is op de lijst met toegestane anti-pestmethoden geplaatst. Ook het programma Omgaan met Elkaar van dezelfde stichting wordt gezien als een veelbelovend preventief en curatief anti-pestprogramma.
Al tien jaar worden vanuit de stichting Omgaan met Pesten opleiders getraind in de Sta Sterk methode. Inmiddels zijn er 75 gecertificeerde trainers in Nederland die deze methode geven en daarmee het pesten tegengaan.
Ook in de omgeving Venlo is een trainer Omgaan met Pesten actief.Scholen kunnen bij Marloes Faesen van Move2Score terecht voor Sta Sterk op school, deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het antipestbeleid.Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een buitenschoolse Sta Sterk training.
In Sta Sterk op School worden naast slachtoffers ook de buitenstaanders getraind. In deze groep, die meestal niets doet als pesten plaatsvindt, zitten veel leerlingen die wel tegen pesten zijn, maar niet weten hoe ze effectief kunnen ingrijpen en die dat niet durven. In Sta Sterk op School wordt deze leerlingen vanaf de basis geleerd hoe je positief en krachtig voor jezelf en een ander kan opkomen.
In Omgaan met Elkaar wordt de hele groep getraind. In een groep kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper.Als leerlingen,die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een iets positievere rol,dan zal het pesten in de klas afnemen. De groep wordt in (minstens) twee subgroepen gesplitst om voor alle leerlingen een veilige groep te creŽren.
Meer informatie: 0616135810. E-mail: info@move2score.nl. Kijk ook op www.move2score.nl en www.omgaanmetpesten.nl