27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Sporen zoeken in middeleeuwsegewelfschilderingen

LIMBRICHT
Na zeven eeuwen verborgen te zijn geweest onder vele lagen kalk werden de middeleeuwse gewelfschilderingen (eind 13e eeuw) in het oude Salviuskerkje van Limbricht in de tachtiger jaren van de vorige eeuw op vakkundige wijze blootgelegd en gerestaureerd. Nu, ongeveer 30 jaar later, is de restaurateur van destijds, Evert Schoonekamp, in opdracht van de Stichting Kasteel Limbricht opnieuw naar Limbricht gekomen en is hij wederom op de steiger geklommen om deze unieke schilderingen aan een grondige inspectie te onderwerpen en waar nodig te behandelen. Samen met zijn collega Rob Bremer heeft hij zich enkele weken verdiept in dit in kunsthistorisch opzicht hoogwaardig kunstwerk.
Voor de oppervlakkige toeschouwer zal er niet veel veranderd zijn, maar voor hen die vooraf met deze schilderingen bekend waren zijn er enkele opvallende aanvullingen tevoorschijn gebracht. Het meest opvallend is dat sommige personages dankzij deze nieuwe benadering weer gelaatskenmerken hebben gekregen. Zo werd ontdekt dat in de gewelfafbeelding van de hemelpoort niet Petrus aan de poort staat om de uitverkorenen de hemel in te leiden,maar dat een engelachtige figuur de gelukzaligen de hand reikt. Evenzeer is verrassend dat koning Herodes niet de wrede mimiek blijkt te hebben die men bij zijn wreed moordbevel zou verwachten.
In het schoeisel van de driekoningen hebben de restaurateurs in gespen de sporen van bladgoud aangetroffen. De gespen zijn thans weer te zien, zij het fragmentarisch. Hieruit is af te leiden dat de schilderingen in hun oorspronkelijke 13e-eeuwse presentatie veel kleuriger en rijker waren dan dat ze zich nu,na zeven eeuwen onder de kalk, aan de hedendaagse toeschouwer voordoen.
Op zondag 6 april is het kerkje van 14 tot 17 uur geopend voor publiek. De entree is gratis.