27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Uit Zuid-Limburg agenda

BEEK
ZA 29 MRT geven St. Caecilia Puth en Philharmonie Bocholtz een concert in het Asta Cultuurcentrum Beek. Het concert begint om 19.30 uur en de entree is gratis.
ZO 30 MRT vindt op de Basisschool in 't Park de jaarlijkse voorjaarsmarkt/ familiedag weer plaats.Van 11.00 uur tot 17.00 uur is er vanalles te doen, te zien , te beleven en te koop voor kinderen en volwassenen.
ZA 29 MRT 20.00 uur draait bij Filmhuis Het Domein Kapittelstraat 6,Violette.Eenlange,moeilijkewegnaarerkenning.VioletteLeduc, een bejubelde schrijfster, werd Simone de Beauvoirs beschermelinge. Ze was op meer dan een manier een pionierster, maar in tegenstelling tot de Beauvoir worstelde ze lange tijd met armoede, het uitblijven van interesse bij uitgevers voor haar werk en psychische problemen.
ZO 30 EN MA 31 MRT 20.00 uur draait Fruitvale Station. Op Nieuwjaarsdag 2009 wordt de 22-jarige Oscar Grant op Fruitvale Station dodelijk getroffen door een politiekogel, terwijl hij al in handboeien op de grond ligt. Het schokkende incident wordt door omstanders op mobieltjes en video vastgelegd, waarna heftige emoties het landoverspoelen.RyanCooglerverteltonszijnverhaaloverdelaatste dag in het leven van Oscar.
DI1APR20.00uurFilmcursus'AsTimeGoesBy'.ThemaWatisnormaal en wie is dat? Door Hans Bremmers. Wat ervaren wij als normaal? Daar hebben we vaak een duidelijk beeld van en we gaan er tevens van uit dat dat een onveranderlijke maatstaf is. Niets is minder waar. Normaal zijn is een betrekkelijk begrip en in de tijd erg aanveranderingonderhevig.Meerinfo:www.filmhuishetdomein.nl ZO 6 APR is er een rommelmarkt in gemeenschapshuis de Baandert Sittard, georganiseerd door De Klumpkes. U bent welkom tussen 10.00 en 17.00 uur en voor een euro mag u ook nog naar binnen.
ZO6APRgenietuinhetGruizenkerkje(Gruizenstraat3Sittard)van het Duo Collaert-Tonnaer. Aanvang 15.00 uur; einde rond 17.30. Entree: acht euro.
ZO 6 APR houdt JP CAP tussen 9.30 en 15.30 uur een rommelmarkt indetuinvan'tCAPhuis,Bronstraat2(straatachterdekerk)inBorn.
ZO 30 MRT vindt er in de Ontmoetingskerk aan het Emmaplein in Geleen om 10.30 uur weer een bijzonder dienst plaats in het kader vanVierdeZondag.ThemaisdezekeerDankbaarheid.DeoverdenkingwordtverzorgddoorBerthaVerkerkenerismuziekmetendoor Jaap en Anneke Renkema.Iedereen is van harte welkom.
MA7APRbegintom19.30uureenvoorlichtingsavondoverdeparticipatiewet in 't Volkshoes Lindenheuvel. De interessante en belangrijke avond is voor iedereen toegankelijk.
ZO 30 MRT is de jaarlijkse bloesemtocht van IVN/IKL Elsloo. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats op de hoek Kaakstraat/Terhagen. Onder leiding van een gids vindt de bloesemtocht plaats langs de hoogstamweiden in de buitengebieden van Elsloo en Catsop. De wandeling is ongeveer 6 km lang.
ZO6APRhoudtVogelwerkgroep'deWouw'vanIVNafdelingElsloo een wandeltocht door het gedeelte van het Bunderbos, dat aan het kasteelpark grenst. Het vertrek is gepland om 9 uur vanaf de kasteeltoren bij de heemkundetuin.
ZO6APRtussen10.00en15.30uurkuntueensnuffelmarktbezoeken die georganiseerd is door Ouderenvereniging St. Gerardus te Meers-Elsloo, Schoolsteeg 6 , Patronaat (Achter de Kerk) te Meers.
ZA 29 MRT en zondag 30 maart is de opening van de expositie 'Spring in the Art' bij Galerie Kunstproeven in Stein met nieuw werk vanLilianeKonings,JosineMeulenberg-Verdonschot,MonikaBergrath en Rosita de Vree. Zij hebben het heerlijke gevoel van de lente in beeld gebracht. Zondagmiddag is gitarist Peter Schoffelen aanwezig om het lentefeestje compleet te maken met muziek. Beide dagen van geopend van 12.00 tot 17.00 uur, de expositie loopt tot 28 juli.