27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Landdag Limburgse Jagers

VALKENBURG
Evenals de Koninklijke Landmacht, viert het Regiment Limburgse Jagers dit jaar haar 200-jarig bestaan. Het Regiment zal dat in samenwerking met de Jonge en Oude Nobele Schutterij van Valkenburg doen op zaterdag 17 mei as op het feestterrein van de schutterij aan de Prinses Beatrixsingel in Valkenburg a/d Geul.
Dat deze bijeenkomst in Valkenburg wordt gehouden is niet toevallig. In 1950 werd het 2e Regiment samengevoegd met twee andere regimenten onder de naam Regiment Limburgse Jagers. De keuze voor die naam werd gelegd in 1842, toen Limburgse onderdelen van onze krijgsmacht ook deel moesten gaan uitmaken van de zgn Duitse Bond. Dat Bondscontingent droeg jagergroene jassen en werd Limburgse Jagers genoemd. De schutterij van Valkenburg draagt een replica van dat uniform.En ook werd door het Bijzonder Landstormkorps, dat in 1915 in Limburg werd opgericht ter ondersteuning van het Wettig Gezag, de naam Limburgse jagers gevoerd.Aan dit korps werd op 20 juli van dat jaar door Valkenburg een officieel erkend vaandel aangeboden.
De Landdag van het Regiment Limburgse Jagers wordt geopend om 12 uur met toespraken van Regimentscommandant Luitenant-kolonel Jansen en Burgemeester Eurlings.U kunt tot 16 uur kennismaken met de huidige leden van het 42e Bataljon Limburgse Jagers,die hun voertuigen en wapensystemen tonen.