27 maart 2014 - 22 mei 2019: 90332 bladzijden, 718172 artikelen

Eén regionale archiefdienst in de maak voor Zuid-Limburg

REGIO
De ambitie is om voor 31 maart 2018 één archiefdienst voor Zuid-Limburg te realiseren.
Komende vrijdag wordt hiertoe een intentieovereenkomst gesloten door het Regionaal Historisch Centrum Limburg en de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen. De deelnemende archiefinstellingen leggen samen 20.000 euro op tafel om te komen tot een archiefvisie, waarbij het lokale karakter in ieder geval zichtbaar zal blijven.
Directe aanleiding is het besluit van de gemeente Heerlen om te komen tot een archiefbewaarplaats voor Rijckheyt in de monumentale Christus Koning kerk in Vrieheide (Heerlen).
De komende maanden wordt een ruimtelijke programma voor de invulling van de kerk opgesteld, waarbij het niet is uitgesloten dat hier plek wordt ingeruimd voor bijvoorbeeld archiefstukken uit Sittard-Geleen.
De manier waarop archieven worden beheerd, gevormd, geraadpleegd en hergebruikt verandert razendsnel. In de praktijk blijkt dat het bestaande archiefbeheer bij gemeenten en instellingen niet meer aansluit bij dat van de maatschappij wordt verwacht. Digitale informatie vereist bovendien een andere aanpak dan het beheer van papieren archieven. Om te komen tot hoogwaardige E-depots is verdergaande samenwerking van archiefinstellingen hard nodig. Zo kunnen de taken in de toekomst op een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige wijze worden gerealiseerd,is de bedrijfscontinuïteit minder kwetsbaar en kunnen kosten zoveel mogelijk worden gedrukt. Naast professionaliteit blijft zichtbaarheid in de afzonderlijke steden van belang.Daarbij zal de publieksfunctie van de archiefdiensten meer worden afgestemd op de gebruiker. "Digitale reproducties waar mogelijk en uitlening of fysieke raadpleging waar nodig", zo wordt gesteld in het collegevoorstel van Heerlen.