27 maart 2014 - 24 juli 2019: 91810 bladzijden, 729741 artikelen

DOOR HET OOG VAN DE CAMERA

medisch in orde zijn. Ze zijn Al enige tijd volgt Ad Thijssen uit Eindhoven de verbouwing van het NS station in zijn stad. “Het verbluffende hiervan vind ik, dat er in zo’n kleine ruimte zoiets kolossaals gerealiseerd melvrij. Wie thuis ruimte heeft kan worden. En dat boven de grond alles (normaal) doorgaat”, meldt Thijssen vol verbazing. voor een kat of konijn, komt Hij maakte bovenstaande foto van de vrachtwagen en graafmachine.
Station Eindhoven is uit zijn jas gegroeid en wordt daarom verbouwd. Het station krijgt een trum aan de Doornakkersweg nieuwe, dertien meter brede reizigerspassage met aan weerszijde winkels. Er komen liften en 51 in Eindhoven: dinsdag tot op- en neergaande roltrappen naar alle perrons. De vernieuwing is onderdeel van de grooten met vrijdag vanaf 14.00 uur ste stationsverbouwing ooit. Vanwege de groei van het treinverkeer de afgelopen jaren zijn en op zaterdag vanaf 13.00 bestaande stations uit hun jasje gegroeid en zien nieuwe stations het levenslicht.
Door het oog van de camera is een wekelijkse rubriek waar foto’s worden gepubliceerd van lezers. Heb je een bijzondere of grappige (liggende) foto, waarop een gebouw, een straat, Voor meer informatie: kunstwerk, park, evenement of de natuur in de regio Eindhoven op een (voor jou) speciale manier in beeld wordt gebracht? Stuur die dan (in een hoge resolutie als jpeg) onder vermelding van je naam en waar en waarom de foto is gemaakt naar: mroovers@aencmedia.nl.