27 maart 2014 - 6 november 2019: 94010 bladzijden, 747921 artikelen

Landdag Limburgse Jagers

VALKENBURG
Evenals de Koninklijke Landmacht, viert het Regiment Limburgse Jagers dit jaar haar 200-jarig bestaan. Het Regiment zal dat in samenwerking met de Jonge en Oude Nobele Schutterij van Valkenburg doen op zaterdag 17 mei as op het feestterrein van de schutterij aan de Prinses Beatrixsingel in Valkenburg.
Dat deze bijeenkomst in Valkenburg wordt gehouden is niet toevallig. In 1950 werd het 2e Regiment samengevoegd met twee andere regimenten onder de naam Regiment Limburgse Jagers. De keuze voor die naam werd gelegd in 1842, toen Limburgse onderdelen van onze krijgsmacht ook deel moesten gaan uitmaken van de zgn Duitse Bond. Dat Bondscontingent droeg jagergroene jassen en werd Limburgse Jagers genoemd. De schutterij van Valkenburg draagt een replica van dat uniform.En ook werd door het Bijzonder Landstormkorps, dat in 1915 in Limburg werd opgericht ter ondersteuning van het Wettig Gezag, de naam Limburgse jagers gevoerd.Aan dit korps werd op 20 juli van dat jaar door Valkenburg een officieel erkend vaandel aangeboden.
De Landdag van het Regiment Limburgse Jagers wordt geopend om 12 uur met toespraken van Regimentscommandant Luitenant-kolonel Jansen en Burgemeester Eurlings.U kunt tot 16 uur kennismaken met de huidige leden van het 42e Bataljon Limburgse Jagers,die hun voertuigen en wapensystemen tonen. Hun voorgangers uit 1814 worden vertolkt door de re-enactmentgroep 2e Bataljon van Linie. Naast de huidige voertuigen zijn ook leden van de Naoorlogse Legervoertuigen Vereniging Limburg met hun old timers aanwezig.Ook de schutterijen laten zich niet onbetuigd, zo verzorgt de schutterij van Mheer exercitiedemonstraties en de aan het Regiment gelieerde Valkenburgse Schutterij in hun Limburgse Jagersuniform uit 1842 vuren hun kanon af. Alles gelardeerd met de legendarische muziek van het Reunie-orkest Limburgse Jagers. Info: www.limburgsejagers.nl