27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Mijlpaal Limburgs Paardensportplan

HORST
Met de kick-off van de Stichting Limburg Paardensport is de continuïteit in de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan geborgd.
De huidige geschatte omzet van de Limburgse paardensportsector, 185 miljoen euro, onderschrijft het economisch belang van het versterken van het Limburgse paardensportklimaat. “Deze stap draagt bij aan versterking van de breedtesport en talentontwikkeling en de daarbij behorende sportinfrastructuur. Gezamenlijk doel is dat iedereen actief meedoet en gezond leeft”,aldus gedeputeerde Lebens.
Verbindingen Inmiddels zijn er al allerlei verbindingen gelegd. Bijvoorbeeld om te komen tot een regionale spreiding van moderne paardensportomgevingen. Zo pakken gemeenten acties op om paardensportaanbieders beter te faciliteren en worden voor kinderen kennismakingsactiviteiten met paardensport in samenwerking met scholen georganiseerd.
Kennis De LLTB organiseert regelmatig bijeenkomsten gericht op het overbrengen en delen van kennis tussen hippische ondernemers. Samen met de KNHS wordt gewerkt aan een dekkend knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes verspreid over de provincie. Bovendien zetten evenementen als Jumping Indoor Maastricht, de internationale menwedstrijden in Horst en Eventing Hulsberg, Limburg steeds meer als paardensportprovincie op de kaart.
Tijdens de kick-off van de Stichting is de website www.limburgpaardensport.co m gelanceerd.