27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Politiek neemt afstand van PVV

LIMBURG
Alle fracties in de Provinciale Staten van Limburg hebben zich uitgesproken tegen de PVV van Geert Wilders.De partijen reageren hiermee op de uitlatingen van Geert Wilders die aangaf minder Marokkanen in Nederland te willen en zich daarvoor in te zetten.
Dat schreven de partijen CDA, VVD, PvdA, 50Plus, SP, GroenLinks, D66, PvLD, OLS en USP afgelopen week in een gezamenlijke verklaring. "Met respect voor het recht op vrije meningsuiting keuren wij de uitspraak van PVV-leider Wilders, dat de partij gaat regelen dat er minder Marokkanen in Nederland zullen zijn,alsmede het stimuleren van spreekkoren gericht tegen bepaalde bevolkingsgroepen omwille van hun gezamenlijke afkomst, af", schrijven de partijen. “Wie de wetten naleeft en zich positief inzet in de maatschappij met respect voor de ander in Nederland en Limburg is van harte welkom; ongeacht afkomst, sekse, geaardheid, ras of geloof, met gelijke kansen voor de toekomst.
De partijen sluiten daarom samenwerking met de PVV uit. De fracties spreken tevens hun teleurstelling uit in de Limburgse PVV-fractie, die heeft aangegeven achter Geert Wilders te blijven staan. “Wij betreuren het ten zeerste dat de Limburgse PVV-fractie en de Statenleden persoonlijk de uitspraken van hun politieke leider en oprichter van de partij blijven ondersteunen. ”