27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Replica deur Mariakapel Lichtenberg gepresenteerd

WEERT
De gemeente Weert heeft de Mariakapel op het complex van De Lichtenberg laten restaureren. Wethouder Coolen onthulde samen met Marco Scheren, de architect van HVN Architecten bv, die de restauratie begeleidde, een prachtige replica van de oorspronkelijke deur van de Mariakapel.
Deze deur is gemaakt door Coppes bv Bouw- en Restauratiebedrijf,het bedrijf dat ook de gehele restauratie uitgevoerde. De voormalige kapel is een kunstwerk op zichzelf en geschikt als expositieruimte of voor kleinere (muzikale) optredens. Gebruik als stilte- of meditatieruimte is eveneens denkbaar. Er is afgelopen half jaar hard gewerkt aan de restauratie van de brug, de entreemuur en de voormalige kapel.
Daarnaast is ook de boogbrug aan de IJzerenmanweg vlakbij de Diesterbaan gerestaureerd en de muur met poort. De restauratie is mogelijk door subsidie van het rijk en de provincie Limburg.
De glas-in-lood ramen zijn hersteld door GlasBewerkingsbedrijf Brabant. Het glas-in-lood is hersteld op basis van een kleurenfoto uit de jaren zestig. Deze foto is ingezonden na een oproep in de krant. Op de foto was de complete verdeling van de glas-in-lood ramen te zien. Daarnaast is er onderzoek gedaan en zijn er glasresten en aanhechtingen van de loodstrips gevonden. Dit samen vormde de basis om de glas-in-lood ramen waarheidsgetrouw te herstellen. De oorspronkelijke deur van de Mariakapel werd jarenlang door mevrouw Luys, de echtgenote van de voormalige beheerder van de Mariakapel, als tafel in haar woning gebruikt.