27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Mijlpaal Limburgs Paardensportplan

HORST
Met de kick-off van de Stichting Limburg Paardensport is de continuïteit in de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan geborgd.
De huidige geschatte omzet van de Limburgse paardensportsector, 185 miljoen euro, onderschrijft het economisch belang van het versterken van het Limburgse paardensportklimaat. “Deze stap draagt bij aan versterking van de breedtesport en talentontwikkeling en de daarbij behorende sportinfrastructuur. Gezamenlijk doel is dat iedereen actief meedoet en gezond leeft”,aldus gedeputeerde Lebens.
Inmiddels zijn er al allerlei verbindingen gelegd. Bijvoorbeeld om te komen tot een regionale spreiding van moderne paardensportomgevingen. Zo pakken gemeenten acties op om paardensportaanbieders beter te faciliteren en worden voor kinderen kennismakingsactiviteiten met paardensport in samenwerking met scholen georganiseerd. De LLTB organiseert regelmatig bijeenkomsten gericht op het overbrengen en delen van kennis tussen hippische ondernemers. Samen met de KNHS wordt gewerkt aan een dekkend knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes verspreid over de provincie.