27 maart 2014 - 22 mei 2019: 90332 bladzijden, 718172 artikelen

Ouders zijn 'racebaan' voor Markeent zat

WEERT
Stefan Berlijn
Naar aanleiding van een 'bijna-ongeval' met een 4jarig meisje op het zebrapad ter hoogte van de Brede School Markeent zijn een vijftal bezorgde ouders bij elkaar gaan zitten en hebben een actiecomité opgericht om de gevaarlijke verkeerssituaties voor, met name schoolgaande kinderen, onder aandacht van de gemeente te brengen onder het mom van 'Stop St. Jozefracebaan'.
Het actieteam van Stop St. Jozefracebaan heeft afgelopen weekeinde handtekeningen verzameld bij diverse supermarkten in Weert. Het team werd hierbij ondersteund door ouders en andere mensen die zich betrokken voelen bij deze actie.Zo waren ook leden van D66-Weert actief aanwezig om voor de actie handtekeningen in te zamelen.De verkeersveiligheid rondom de Brede School Markeent en de gehele St. Jozefslaan heeft de aandacht van vele bewoners van Keent.Dat blijkt wel uit het feit dat er in 2 uur tijd ruim 900 handtekeningen zijn verzameld. De teller staat nu op een totaal van 1600 handtekeningen.
De handtekeningen worden binnenkort aan de gemeente Weert overhandigd. "Met een bonte stoet van kinderen, ouders, meesters, juffen en andere betrokken mensen gaan we dit over twee weken doen. Met de handtekeningen willen we de gemeente overtuigen van het feit dat heel veel mensen het met ons eens zijn dat de verkeerssituatie op de St. Jozefslaan onveilig is. We hopen dat de gemeente vervolgens maatregelen gaat treffen",laten initiatiefnemers Bas Hessing en Lauran van de Bogaart weten.
De gevaarlijke situaties spelen volgens de bezorgde ouders al vanaf dat de school is geopend in februari 2012. "Er was een aantal jaren geleden al heel veel weerstand tegen deze locatiekeuze voor de brede school Markeent. De gemeente heeft ondanks alle weerstand er toch voor gekozen dat op deze locatie,langs een drukke voorrangsweg met weinig overzicht door de vele bomen en de parkeerplaatsen parallel aan de weg, een basisschool moest worden gebouwd."
Het comité wil dat de situatie zodanig wordt aangepast dat iedereen veilig over straat kan. "We zien graag dat de gemeente Weert gebruik maakt van de ervaringen van de ouders, brigadiers en leerkrachten. Wij zijn namelijk dagelijks verkeersdeelnemer aan deze verkeerssituatie en samen weten we meer.We zouden het erg waarderen wanneer de gemeente niet in onmogelijkheden blijft denken, maar in mogelijkheden! Wij zien hier een kans om samen met de overheid aan een veiligere en leefbare omgeving te werken."
Om in de tussentijd de leerlingen veilig over te laten teken krijgen de kleuters al verkeersles in de vorm van een liedje dat helpt bij het kijken met oversteken. De melodie is van het kinderlied 'schipper mag ik overvaren'.De kinderen van OBS de Graswinkel fietsen onder begeleiding van leerkrachten naar hun lokalen op brede school Markeent.Er zijn extra verkeerslessen gegeven aan alle kinderen van de hele school en er staan altijd brigadiers als de school begint en als de school uit is.
Lees verder op pagina 3.