27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Maatregelen blijken niet voldoende

Stefan Berlijn
Vervolg van pagina 1 "Het probleem doet zich echter voor als de brigadiers er niet staan. Er zijn vaak naschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld sport of creatieve workshops en dan moeten de kinderen op een later tijdstip deze straat over. Dat geldt ook voor de kinderen die vanuit de buitenschoolse opvang naar huis gaan. Verder is brede school Markeent een school die onderdeel wil uitmaken van de wijk Keent. De speelplaats mag dan ook buiten de schooltijden door alle kinderen uit de nabijgelegen wijken worden gebruikt. Ook dan moeten kinderen de St. Jozefslaan oversteken zonder begeleiding."
Tijdens de bouwfase is door de gemeente een ouderbijeenkomst belegd waarin ouders hun zorgen konden uitspreken.De gemeente heeft vervolgens toegezegd maatregelen te nemen.De getroffen maatregelen bestonden uit de aanleg van een zebrapad en het plaatsen van de tekst 'school' op de weg.
Deze investeringen blijken echter niet voldoende, want gevaarlijke situaties blijven zich voordoen. Opnieuw zijn school, gemeente, Veilig Verkeer Limburg en de politie in gesprek gegaan. Het voorstel van de school was het realiseren van een 30 kilometer zone met wegblokkades op de St. Jozefslaan en verdere verhoging van het kruispunt.Dit was volgens de verkeersdeskundige van de gemeente echter niet haalbaar omdat de St. Jozefslaan een doorgangsweg is van de randweg naar de stad. Het verkeer zou een andere weg door Keent gaan zoeken waardoor er op andere plaatsen in de wijk gevaarlijke situaties ontstaan. Dat was het moment dat gekozen is voor de signalering boven het zebrapad, die van ruime afstand zichtbaar is. Ook deze investering blijkt niet afdoende te werken. Ouders en school constateren wekelijks dat er te hard wordt gereden en dat er te laat of niet wordt gestopt voor het zebrapad.
Het kruispunt Victor de Stuerstraat - St. Jozefslaan is onoverzichtelijk door de bomen en de geparkeerde auto's.In het voorjaar van 2014 is er weer met de gemeente gesproken. Tijdens dit gesprek bleek dat de voorgestelde maatregelen van de school en ouders niet konden worden uitgevoerd. Er was namelijk geen budget. Wel werd afgesproken dat ter plaatse van het zebrapad een hekwerk zou worden geplaatst.Dit hekwerk zou in ieder geval moeten voorkomen dat kinderen het zebrapad op konden rennen. Verder zou er nader onderzoek volgen in de vorm van snelheidsmetingen.De gemeente gaf op dat moment ook aan dat de St. Jozefslaan zou worden opengebroken in verband met de aanleg van nieuwe riolering. In 2015 zouden de wensen van de school en de ouders wellicht wel meegenomen kunnen worden.
In juni 2014 meldde de gemeente dat het hekwerk niet geplaatst kon worden in verband met verminderde toegankelijkheid voor rolstoelen,kinderwagens en scootmobiels. Het alternatief was dat meer waarschuwingen langs de weg konden worden geplaatst. De school heeft hierop aangegeven dit niet te willen en mee te liften met het nieuwe bestratingsplan als gevolg van de aanpassingen aan de riolering. Op 15 oktober werd een kleuter bijna aangereden op het zebrapad, omdat de automobiliste, die gelukkig niet hard reed, niet stopte voor het zebrapad. Daarmee was de maat vol en is de actie 'Stop St.Jozefracebaan' gestart. Inmiddels heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om tot een oplossing te komen.