27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Velo-t verenigt de elf grootste fietstoertochten

ZUID-LIMBURG
De koepel van samenwerkende fietstoertochten ZuidLimburg / Euregio gaat Velot heten. Dat werd afgelopen dinsdag tijdens een persbijeenkomst in Vijlen bekend gemaakt.
In Velo-t zijn de 11 grootste toertochten verzameld. Velo-t heeft als doel de fietstoertochten in een zo groot mogelijke harmonie met de omgeving te laten verlopen. Hiervoor is een kwaliteitslabel ontwikkeld. Een inspanningsverplichting die de organisaties zichzelf opleggen met aandacht voor natuur en milieu, veiligheid, bewoners in de regio en het gedrag van de deelnemers.
Er is een uniform gedragsreglement opgesteld, de 11 gouden regels, die bij elke toertocht standaard zal gelden. Zich misdragende fietsers zal een startverbod worden opgelegd in alle aangesloten toertochten. Elk wedstrijdelement (tijdmeting van start tot finish)zal uit de toertochten worden gehaald. Ook zal er meer aandacht zijn voor de traditionele Limburgse evenementenkalender en voor de spreiding van toertochten in tijd en locatie. Er is een samenwerkingsverband gecreëerd met Stichting Ik Fiets Vriendelijk en met Nederland Schoon.
Tijdens de bijeenkomst benadrukte Anya Niewierra, directeur van VVV Zuid- Limburg, het grote economische belang van het fietstoerisme voor de regio. Met name het verlengen van het seizoen (toertochten vinden vooral in het voorjaar en in het najaar plaats) is van levensbelang voor de economie in het gebied. Anya Niewierra kondigde een diepgaand onderzoek aan dat dit jaar gehouden zal worden om de spin-off van het wielertoerisme te meten.
De bij Veto-t aangesloten organisaties halen tijdens hun toertochten jaarlijks ongeveer 60.000 deelnemers naar Limburg. Veel van deze mensen komen op een later moment naar Limburgs terug, vaak in gezelschap van hun gezin.
Dries Linssen, voorzitter van Velo-t,zei te verwachten dat het initiatief het draagvlak voor de fietstoertochten in de regio zal vergroten, omdat de kwaliteit van de organisaties een structurele push krijgt. Hij sprak de hoop uit dat Velo-t bij het samenstellen van het wielerbeleid in Zuid-Limburg en Euregio een volwaardige gesprekspartner zal zijn en dat zo de knelpunten in het beleid weggenomen kunnen worden.
Het Huis voor de Sport (HvdS) zal als coördinatiepunt optreden en onder andere de centrale vergunningaanvraag voor wielertoertochten bij gemeenten doen. Jack Opgenoord, directeur van het HvdS, liet weten dat de ambitie is dat alle 18 gemeenten in Zuid-Limburg zich vanaf 2015 bij het wielerbeleid aansluiten. Een eerste resultaat is onlangs geboekt doordat de mandatering burgemeesters met betrekking tot verkeersregelaars formeel is vastgelegd. Dat betekent een enorme vereenvoudiging van het vergunningstelsel omdat één burgemeester 'grensoverschrijdend' verkeersregelaars bij een evenement aan kan stellen.
Ine Aasted-Madsen, lid van het hoofdbestuur van de NTFU en bestuurslid van Wieler Federatie Limburg zei het initiatief van Velo-t toe te juichen. De NTFU, met 60.000 leden de grootste fietssportbond van Nederland,zal als onafhankelijke organisatie de invulling van het kwaliteitslabel bij de evenementen controleren.