27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Limburgse stichting steunt sportproject straatkinderen Rio

MEERLO
In samenwerking met de Belgische partnerorganisatie KIYO gaat de Limburgs/Brabantse stichting Sint Martinus een sport- en speelaccommodatie realiseren voor straat- en favelakinderen in Rio de Janeiro. Onder het motto van 'Voor een kindvriendelijk WK Voetbal' is de Martinusstichting gestart met een grote actie om aandacht te vragen voor de straatkinderen problematiek en geld in te zamelen voor het sportproject.
Dankzij een bijdrage van de landelijke organisatie Impulsis van 20.000 euro kan nu al de eerste spade de grond in voor dit project.Een veldje van tweehonderd m2 wordt verhard met beton en er wordt een overkapping gemaakt tegen zon en regen. Bovendien komt er een kleed- en een doucheaccommodatie. Het totale project en de exploitatie (personeelslasten sport- en muziekinstructeurs) de eerste drie jaren kost in totaal € 250.000.
Het idee van deze accommodatie is afkomstig van de Braziliaanse organisatie voor hulp en opvang aan straatkinderen AMAR.Deze organisatie,opgericht door de vorig jaar overleden Limburgse missionaris pater Martin Cox, wordt al dertig jaar gesteund door de Martinusstichting. Met lede ogen zien straathoekwerkers van AMAR hoe de politie straatkinderen via zogeheten sociale schoonveeg acties oppakt. Alle straatkinderen en zwervers worden ver van het centrum opgesloten.Deze 'sociale acties' onderneemt de politie om de stad zo vriendelijk mogelijk te laten uitzien tijdens het aanstaande WK Voetbal.Veel families weten niet waar hun kinderen verblijven. Filmmaker Marijn Poels maakte over deze Landdag acties onlangs de indrukwekkende documentaire 'PABLO, van straatjongen tot advocaat' gemaakt. Deze film heeft veel indruk gemaakt bij onder andere de leden van de Tweede Kamer.
Voor AMAR zijn de acties van de politie en het WK Voetbal aanleiding om nog meer straatkinderen op te vangen. Bovendien willen ze de kinderen en jongeren verantwoord bezig te laten zijn en daarvoor deze een sport- en spelaccommodatie te realiseren. Dat gaat gebeuren op een veldje naast het dagopvangcentrum Dom Helder Camara. Het centrum ligt in de arme noordzijde van de stad Rio de Janeiro te midden van enkele grote en gevaarlijke favela's.
Naast de reguliere werking (psychosociale ondersteuning en huiswerkbegeleiding en begeleiding bij de re-integratie in het gezin en gemeenschap), zullen professionele sportleraren les geven aan jongens en Limburgse J meisjes in verschillende sporten: voetbal,volleybal,handbal en basketbal. Bovendien kunnen in deze accommodatie ook dans en muzieklessen worden gegeven. AMAR heeft momenteel geen bruikbare infrastructuur om zulke sportactiviteiten aan te bieden en de droom van de kinderen waar te maken.
Het plan is capaciteit voor 200 straatkinderen en kinderen van favela's te creëren. Elke dag kan er een andere groep jongeren komen sporten. Bovendien kunnen er op dezelfde locatie culturele evenementen worden georganiseerd en competities worden gehouden.
Om te beginnen moet het terrein worden afgevlakt en met beton worden overgoten. Zo spoelt de grond bij hevige regen niet weg. Wanneer dit klaar is, is het terrein al bruikbaar voor de eerste activiteiten, in open lucht. De kans is groot dat de eerste wedstrijdjes gespeeld kunnen worden bij de start van het WK Voetbal.
Sport en spel is niet de enige uitweg en sleutel voor integrale ontwikkeling en maatschappelijke integratie. AMAR biedt dezelfde groepen kwetsbare jongeren ook toegang tot onderwijs.In Casa Dom Helder Câmara geeft AMAR kinderen die halve dagen naar school gaan huiswerkbegeleiding en aan kinderen die niet naar school gaan les, voornamelijk in wiskunde en taal in de vorm van theoretische en praktische activiteiten. Naast educatie, voorziet AMAR de jongeren ook toegang tot culturele activiteiten met kunstleraars, a.d.h.v.workshops in dans,theater, woordkunst & muziek. Deze workshops dienen als basis voor een jaarlijkse voorstelling waarin de jongeren als 'ambassadeurs' van de straat en de favela's een positieve boodschap uitdragen over het proces van empowerment, integratie en participatie aan de maatschappij. Al deze activiteiten dienen ook als middel om de jongeren bewust te maken over hun rechten.
agers