27 maart 2014 - 6 november 2019: 94010 bladzijden, 747921 artikelen

‘Koningin Wilhelmina bezoekt bevrijd Limburg’

LIMBURG
Op maandag 5 mei viert Nederland Bevrijdingsdag.Het Limburgs Museum is op deze feestdag geopend en vertoont zeer bijzonder historisch filmmateriaal. Om 14 uur start een indringend historisch filmverslag van het eerste bezoek van koningin Wilhelmina aan bevrijd Limburg op 22 en 23 maart 1945.Het was voor velen een emotioneel weerzien met de koningin,die toch de verpersoonlijking was van de herwonnen vrijheid.
Onder de titel 'De Tiendaagse Tocht' zijn deze beelden, die cameraman John Fernhout in opdracht maakte, terug te vinden in het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.Het is voor het eerst dat het Limburgse materiaal in een openbare voorstelling wordt vertoond. De toelichting bij de beelden wordt verzorgd door Annedore Pijnenburg. Een toegangsbewijs voor de filmvoorstelling is in de voorverkoop verkrijgbaar via www.limburgsmuseum.nl/bez oek/webwinkel/tickets/ en kost acht euro (inclusief consumptie in het Museumcafé, exclusief museumbezoek).
Op 13 maart 1945 zette Wilhelmina voor het eerst weer voet op Nederlandse grond, na het gedwongen verblijf in Londen met de Nederlandse regering vanaf mei 1940. Gedurende tien dagen maakte de koningin een door de regering en geallieerden overigens ontraden reis door de bevrijde gebieden. Indrukwekkend was de kennismaking met de overgebleven bewoners van het Zeeuws-Vlaamse dorpje Eede, dat zwaar getroffen was door de oorlog en dat symbool stond voor de verwoesting die deze had aangericht. Op de Belgische grens stak zij over naar Nederland. Omdat er geen duidelijke grens was en geen verf om een grens te tekenen, werd een streep van meel op de weg aangebracht waar de koningin overheen kon stappen. In het filmprogramma in het Limburgs Museum zijn deze beelden te zien als opening, met daarbij het Engelse commentaar van Radio Herrijzend Nederland.
Vervolgens worden de laatste twee dagen van de tocht vertoond, waarin de koningin Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Roermond en Venlo bezoekt. Overal spreekt Wilhelmina met getroffenen, verzetsleden, bestuurders,arbeiders en legerleiding. Overal is de ontvangst door de bevolking uitzinnig. De beelden tonen de koningin als een liefdevolle vrouw tussen de bevolking die ze nooit in de steek heeft gelaten.
Op de steenkolenmijn Wilhelmina In Kerkrade spreekt zij onder meer met de dagploeg die net boven is gekomen en nog geen tijd had zich te wassen. In Venlo is er op de Markt een ontmoeting met gewonde kinderen en volwassenen en hun verzorgenden. In Heerlen zien we gesprekken met voormalige gegijzelden,en in Maastricht en Roermond inspecteert de koningin de erewacht. Op het voormalige vliegveld Fliegerhorst bij Venlo wordt afscheid genomen, een Dakota van de Marine Luchtvaartdienst staat gereed voor de terugvlucht naar Londen. De koningin wordt er begroet door haar schoonzoon prins Bernhard.
Het filmprogramma duurt dertig minuten.