27 maart 2014 - 24 juli 2019: 91810 bladzijden, 729741 artikelen

Externe toets over positie Van Pol in centrumplan

KERKRADE
De voltallige gemeenteraad van Kerkrade heeft het College van B&W opgedragen om een externe toets te laten uitvoeren naar de consequenties van de dagvaarding van projectontwikkelaar Piet van Pol, aangaande de voortgang van het Centrumplan.
Haast is geboden, want tijdens de raadsvergadering van 26 november moet duidelijk worden of de samenwerking met Van Pol Beheer BV doorgaat of kan worden beŽindigd en de gevolgen daarvan.De projectfinanciering mag tot die tijd niet worden doorgevoerd.
Tijdens de algemene beschouwing werd duidelijk dat alle politieke partijen in de maag zitten met de vervolging door het Openbaar Ministerie van de Roermondse projectontwikkelaar. Naast de garanties over financieringsvorm, speelt imagoschade een belangrijke rol in de discussie. Centraal in het onderzoek is de vraag welke gevolgen een mogelijke dagvaarding en veroordeling kunnen hebben voor de uitvoering van de koopsamenwerkingsovereenkomst tussen Kerkrade en Van Pol Beheer BV. Verder speelt in het onderzoek mee de projectfinanciering en de gevolgen voor de gemeente.Na een schorsing gaf wethouder Huub Wiermans aan dat het college de zorgen van de raad deelt en de motie overneemt.
Mocht Kerkrade breken met Van Pol Beheer BV, dan moet contact worden gezocht met andere partijen en daarmee (nieuwe) afspraken worden gemaakt. In dat geval loopt het Centrumplan voor wat betreft de invulling van het nieuwe winkelgebied wellicht grote vertraging op.