27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Veel mis met veiligheid in horeca Venray tijdens carnaval

VENRAY
Eén op de drie accommodaties in de gemeente Venray voldeed tijdens een algehele controle kort voor carnaval niet aan alle brandveiligheidsregels. De uitkomst van de controle laat volgens wethouder Ike Busser (integrale veiligheid) zien dat algehele controles op zijn tijd nodig zijn.
Medewerkers van Veiligheid en Handhaving bezochten in het kader van de controle totaal 136 horecabedrijven, scholen, kinderdagverblijven en carnavalstenten. Gekeken werd of er voldoende goedgekeurde blusapparatuur aanwezig was,of de vluchtwegen bereikbaar waren en naar de brandbaarheid van de carnavalsversiering. Bij 49 van de bezochte accommodaties - ruim een derde - was iets mis. Dat varieerde van te oude brandblussers,een gordijn voor de nooduitgang tot kapotte noodverlichting. In de 25 bezochte scholen en in 13 van de 88 bezochte cafés viel de brandbare versiering op. "Plastic vlaggetjes, plastic maskers, dat soort zaken",legt Busser uit. "Wat zorgelijk is, is dat er veel accommodaties bijzitten die bij eerdere controles ook al brandbare versiering hadden hangen. En dat terwijl er in de handel inmiddels voldoende betaalbare brandveilige versieringen te koop zijn."
Het aantal overtredingen laat zien dat regelmatige controle op brandveiligheid nodig blijft. Ike Busser: "We hebben ongeveer drie jaar geleden de laatste algehele controle gehouden en daarna steekproefsgewijs. Je ziet dat de alertheid bij mensen, ook bij professionals, dus weer afneemt als er niet wordt gecontroleerd."
De overtreders hebben geen boete gekregen,wel moesten ze tijdig de boel in orde brengen voor het volksfeest begon.Of de gemeente voortaan jaarlijks gaat controleren, is niet bekend."Dat moeten we bij het opstellen van de begroting meenemen", aldus de wethouder.