27 maart 2014 - 6 november 2019: 94010 bladzijden, 747921 artikelen

Nieuw college Horst

HORST
CDA, Essentie en PvdA gaan samen verder in Horst aan de Maas. De christendemocraten leveren twee wethouders, de andere partijen beide één.
De partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen samengesteld. Hiermee wil men de gemeenteraad en burgers de ruimte geven om zelf met voorstellen te komen.
'De financiële uitdagingen voor onze gemeente zijn fors', stellen de coalitiepartijen. 'Dat vraagt opnieuw slimme investeringen en vooral ombuigingen waarbij we de lasten voor inwoners en ondernemers niet willen verhogen.Ook geven we met elkaar vorm en inhoud aan de nieuwe taken in het sociale domein. Dat doen we sociaal, dichtbij mensen en financieel solide.We ‘werken aan werk’en ‘zorgen voor zorg’.
Verder willen we blijven werken aan een gezond ondernemersklimaat. Voor onze gemeente zijn agribusiness en toerisme & recreatie belangrijke sectoren. Dat zijn motoren waar onze gemeente op drijft. Onze bedrijvigheid bestaat vooral uit het midden- en kleinbedrijf en verdient onze steun. Goed ondernemerschap draagt bij aan werkgelegenheid in onze gemeente en werk is de beste sociale zekerheid.
De rol van de gemeente verandert sterk.Met meer inzet op ‘zelfredzaamheid en participatie’ waarbij we burgers, organisaties en bedrijven ‘uitdagen’ om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving door eigen initiatieven.Met meer ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’ voor inwoners en ondernemers. Met het toepassen van ‘differentiatie en maatwerk’ waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. En met ‘kennisdelen en samenwerking’, lokaal én regionaal'.