27 maart 2014 - 11 september 2019: 92887 bladzijden, 738498 artikelen

Gemeente Venray kort Synthese op subsidie

REGIO
Synthese krijgt 1,2 miljoen euro subsidie voor het jaar 2015. Dat is minder dan voorgaande jaren.
De gemeente Venray wil inwoners meer en meer faciliteren om gesignaleerde problemen zelf aan te pakken. Door de subsidie aan Synthese voor de komende twee jaar te verlagen, komt een budget beschikbaar voor de ondersteuning van wijken en dorpen bij het realiseren van hun initiatieven. Inwoners bepalen zelf met welke ondersteuning zij het meest geholpen zijn. Synthese kan één van de partijen zijn die deze ondersteuning levert.
Het Venrayse college van B en W vraagt de welzijnsorganisatie haar werkwijze te veranderen. Synthese zet zich komend jaar ook in voor de ondersteuning van mantelzorgers,die een steeds grotere rol krijgen in de samenleving. Daarnaast stimuleert Synthese meer mensen tot vrijwilligerswerk en gaat zij de vrijwilligers hierbij ondersteunen. De werkzaamheden die Match nu uitvoert,worden verwerkt in de dienstverlening van Synthese. Het signaleren en ondersteunen van inwoners in een kwetsbare positie is ook een taak van Synthese.En tot slot de ondersteuning en motivering van jongeren om te participeren in de samenleving.